VERKKO – NÄTET (rpes & TEuva Tillsammans)

Älä mene merta edemmäs kalaan – Gå inte över ån efter vatten

kallas vårt samarbete för språk- och kulturutbyte mellan Teuvan lukio och Närpes gymnasium som finansieras av Kulturfondens Hallå- projekt.

fi3

Vårt mål är att påverka språkattityderna på ett positivt sätt och väcka nyfikenhet för det andra inhemska språket. Vi hoppas samarbetet kan stöda och sporra de studerande att utveckla sina språkkunskaper och skapa nya kontakter med andra jämnåriga på ett naturligt sätt.

Vi startade projektet genom att besöka respektive skolor och bekanta oss med varandra genom att spela boboll och ha samarbetsövningar. I dessa besök deltog alla studerande från Teuva och årskurs 2 från Närpes.

I fortsättningen bygger aktiviteterna på tandemundervisning där man jobbar i par. Den studerande fungerar turvis som språkmodell och turvis som den som lär sig språket. På detta sätt stöder paret varandra och de får på ett jämställt sätt träna sina färdigheter i autentiska situationer och sammanhang.

E-klasstandemundervisning ger de studerande möjlighet till kontinuerlig kontakt med det andra inhemska språket, fastän de i sin närmiljö inte skulle ha möjlighet till det. Genom virtuell kontakt via t.ex. Skype eller Facetime kan de studerande öva på olika kommunikativa situationer tillsammans, men på varsitt håll.


Kontakti-gruppen 2016 – 2017

Vår skola har tidigare haft liknande samarbetsprojekt och de studerande har tyckt att det har varit en positiv upplevelse att träffa ungdomar i sin egen ålder. De har blivit modigare att använda språket och tröskeln att våga prata har blivit lägre. De har varit nöjda med att studera finska på ett annorlunda sätt. Dessutom har de kunnat konstatera att de nog kan en hel del.

Maria Komsi, finsklärare vid Närpes gymnasium