Filosofi

KURSER:  2 st obligatoriska, den ena kursen är en mer övergripande kurs där vi funderar kring olika slag av frågor, den andra är inriktad på etiska resonemang. Förutom dessa finns en nationellt fördjupad kurs i kunskapsteori och en kurs i samhällsfilosofi.

LÄRARE:  Louise Granlund  e-post: louise.granlund@narpes.fi

Anne Jakobsson e-post: anne.jakobsson@narpes.fi

DU LÄR DIG BL.A.:

* tänka kritiskt, vara uppmärksam på hur slutsatser dras
* utveckla ditt eget tänkande och vi arbetar med att förstå också andras sätt att tänka
* etiska teorier
* att diskutera frågor som handlar om hur ett gott samhälle ska vara uppbyggt

HUR JOBBAR DU I FILOSOFI?
* I filosofi jobbar vi med filosofins olika delområden genom föreläsningar och diskussionsuppgifter, både i mindre och större grupper.

I VILKA YRKEN OCH/ ELLER UTBILDNINGAR BEHÖVER DU FILOSOFI?

* Filosofin kommer allt mer tydligt in i vårt samhälle. Förutom som forskare inom ämnet anställer också vissa större företag egna företagsfilosofer.

*  Filosofin är ett ämne som stöder de flesta andra ämnen i och med dess sätt att angripa kunskapen, granska argument och söka det som är relevant för den aktuella frågan.