Filosofi

STUDIEAVSNITT:  2 st obligatoriska, det ena studieavsnittet är mer övergripande där vi funderar kring olika slag av frågor, det andra är inriktat på etiska resonemang. Förutom dessa finns ett nationellt valfritt studieavsnitt kunskapsteori och ett nationellt valfritt studieavsnitt i samhällsfilosofi.

LÄRARE:  Louise Granlund  e-post: louise.granlund@narpes.fi

Anne Jakobsson e-post: anne.jakobsson@narpes.fi

DU LÄR DIG BL.A.:

* tänka kritiskt, vara uppmärksam på hur slutsatser dras
* utveckla ditt eget tänkande och vi arbetar med att förstå också andras sätt att tänka
* etiska teorier
* att diskutera frågor som handlar om hur ett gott samhälle ska vara uppbyggt

HUR JOBBAR DU I FILOSOFI?
* I filosofi jobbar vi med filosofins olika delområden genom föreläsningar och diskussionsuppgifter, både i mindre och större grupper.

I VILKA YRKEN OCH/ ELLER UTBILDNINGAR BEHÖVER DU FILOSOFI?

* Filosofin kommer allt mer tydligt in i vårt samhälle. Förutom som forskare inom ämnet anställer också vissa större företag egna företagsfilosofer.

*  Filosofin är ett ämne som stöder de flesta andra ämnen i och med dess sätt att angripa kunskapen, granska argument och söka det som är relevant för den aktuella frågan.