Filosofi

STUDIEAVSNITT: 2 st obligatoriska, det ena studieavsnittet är mer övergripande där vi funderar kring olika slag av frågor, det andra är inriktat på etiska resonemang. Förutom dessa finns ett nationellt valfritt studieavsnitt i kunskapsteori och ett nationellt valfritt studieavsnitt i samhällsfilosofi.

LÄRARE: Louise Granlund e-post: louise.granlund@narpes.fi

Anne Jakobsson e-post: anne.jakobsson@narpes.fi

DU LÄR DIG BL.A.:

· tänka kritiskt, vara uppmärksam på hur slutsatser dras
· utveckla ditt eget tänkande och vi arbetar med att förstå också andras sätt att tänka
· etiska teorier
· att diskutera frågor som handlar om hur ett gott samhälle ska vara uppbyggt

HUR JOBBAR DU I FILOSOFI?
I filosofi jobbar vi med filosofins olika delområden genom föreläsningar och diskussionsuppgifter, både i mindre och större grupper.

 

LÄNKAR:

https://www.helsinki.fi/sv/program/filosofi-kandidatprogram

I VILKA YRKEN OCH/ ELLER UTBILDNINGAR BEHÖVER DU FILOSOFI?

· Filosofin kommer allt mer tydligt in i vårt samhälle. Förutom som forskare inom ämnet anställer också vissa större företag egna företagsfilosofer.

· Filosofin är ett ämne som stöder de flesta andra ämnen i och med dess sätt att angripa kunskapen, granska argument och söka det som är relevant för den aktuella frågan.