Forma din gymnasiegång efter dina intressen!

Läs mer om våra linjer och vårt kursutbud.
Se vad som passar dig!

INFO FÖR ÅK 9

Studentskrivningarna digitaliseras fr.o.m. hösten 2016! På grund av detta inför vi nu datarekommendationer!

Se rekommendationerna

FRÅN VÅR FACEBOOK-SIDA:

Se mer på vår facebook-sida!

GYMNASIEBLOGGEN

Läsveckan 2018: modersmål och litteratur, finska

”Självklart kan en bok förändra dig! Och till och med förändra ditt liv. Som en blixtförälskelse. Och man kan inte veta när mötet kommer att ske. Man måste se upp med böcker, de är sovande andar.” På detta sätt beskriver … Läs mer

Läsveckan 2018: huslig ekonomi, hälsokunskap, gymnastik, musik, bildkonst

Läsveckan och lästipsen fortsätter här med boktips inom ämnena huslig ekonomi, hälsokunskap, gymnastik, musik och bildkonst:   Johanna tipsar om följande böcker inom huslig ekonomi och hälsokunskap (beskrivningarna av böckerna kommer från förlagens hemsidor eller från andra sidor som hittas … Läs mer

Läsveckan 2018: fysik, geografi, historia

Det går att lära sig mycket om vår värld genom att läsa, till exempel genom att dyka in i någon av böckerna som presenteras här! I dag bjuder vi på några lästips inom ämnena fysik, geografi och historia: Fysik Ulf … Läs mer

Läsveckan 2018: psykologi, biologi och kemi

Läsveckan är här igen! Denna gång är temat ”Min berättelse” och precis som tidigare år är det Läscentrum/Lukukeskus som är initiativtagare till denna vecka då böcker, läsupplevelser och vikten av att läsa ska få stå i centrum. Det finns böcker … Läs mer

MO5: Om saknad och utanförskap

I skolan får vi ofta ta del av våra studerandes kreativitet och nu får ni också det! I kursen MO5 har tvåorna sett filmen Sameblod och utgående från teman i den har de själva inspirerats till olika typer av texter. … Läs mer

Mer kreativitet i MO5

Här får ni ta del av fler kreativa texter som våra studerande på åk 2 gjort i kursen MO5 med avstamp i teman från filmen Sameblod.   Dikter till temat mobbning av William Kronqvist:   De andras tystnad ljuder högre … Läs mer

Kreativitet i MO5

I kursen MO5: Text och kontext har årets tvåor sett filmen Sameblod och utgående från olika teman som behandlas i filmen fått uppgiften att skapa egna alster i form av dikter, noveller, serier, poddar eller andra kreativa texter. Här får … Läs mer

Barnträdgårdslärare

Hej! Jag heter Kaisa Lundberg och blev student från Närpes gymnasium år 2014. Efter gymnasiet hade jag ett mellanår och bodde i Björneborg, där jag jobbade. Provade även på volontärjobb i Slovenien under en kort period. Efter mellanåret kändes det … Läs mer

SE FLER INLÄGG!