Du når alla lärare på e-post: fornamn.efternamn@narpes.fi

Berlin Johanna – hälsokunskap
Bäck Roger – musik
Enroth Maria
– modersmål och litteratur
Granlund Louise – historia, samhällslära, filosofi
Hagback Nina – bildkonst
Heinonen Jesper – matematik, fysik
Jakobsson Anne – psykologi, religion, filosofi
Järnström Lotta – biologi, geografi
Komsi Maria – finska
Lindberg Jenny – tyska, modersmål och litteratur
Marca Alexandru – gymnastik, idrott
Snickars Mikael – matematik, kemi, också skolans rektor
Särs Pontus – matematik
Söderling Lilian – engelska
Teirfolk Ann-Catrin – franska, engelska (e-post: ann-catrin.teirfolk@pp.inet.fi)
Träskvik Stefan – studiehandledare
West Annika – matematik, kemi
Wilhelmsson Hanne – gymnastik, idrott