Du når alla lärare på e-post: fornamn.efternamn@narpes.fi

Berlin Johanna – hälsokunskap
Ekman Silvia – studierådgivare
Enroth Maria – modersmål och litteratur
Granlund Louise – historia, samhällslära, filosofi
Hagback Nina – bildkonst
Heinonen Jesper – matematik, fysik
Jakobsson Anne – psykologi, religion, filosofi
Järnström Lotta – biologi, geografi
Komsi Maria – finska
Lidman Rebecka – engelska, finska
Lindberg Jenny – tyska, modersmål och litteratur
Marca Alexandru – gymnastik, idrott
Mitts Richard – musik
Senkas Sandra – gymnastik, idrott
Snickars Mikael – matematik, kemi, också skolans rektor
Söderling Lilian – engelska
Teirfolk Ann-Catrin – franska (e-post: ann-catrin.teirfolk@pp.inet.fi)
West Annika – matematik, kemi (ledig fr.o.m. våren 2020)