Du når alla lärare på e-post: fornamn.efternamn@narpes.fi

Berlin Johanna – hälsokunskap
Björklund Julia – bildkonst
Blomberg Malin – fysik och matematik
Bäck Roger – timlärare i musik
Ekman Silvia – studierådgivare
Enroth Maria – svenska och litteratur
Fröding Anna – gymnastik och hälskunskap
Granlund Louise – historia, samhällslära, filosofi
Hagback Nina – bildkonst (ledig läsåret 2021-22)
Jakobsson Anne – psykologi, religion, filosofi
Järnström Lotta – biologi, geografi
Komsi Maria – finska
Lidman Ester – speciallärare
Lidman Rebecka – engelska, finska, hälsokunskap
Lindberg Jenny – tyska, svenska och litteratur (ledig fr.o.m. mars 2022)
Marca Alexandru – gymnastik, idrott
Mitts Richard – musik
Nordlund Emilio – gymnastik
Nyström Jenni – matematik (ledig fr.o.m. hösten -21)
Snickars Mikael – matematik, också skolans rektor
Sundback Anna – matematik
Söderling Lilian – engelska
Teirfolk Ann-Catrin – franska (e-post: ann-catrin.teirfolk@pp.inet.fi)
West Annika – matematik, kemi