Du når alla lärare på e-post: fornamn.efternamn@narpes.fi

Bodman Mari-Sofi– speciallärare
Eklund Miranda – svenska och litteratur
Ekman Silvia
– studiehandledare
Enroth Maria – svenska och litteratur
Granlund Louise – historia, samhällslära, filosofi
Hägglund Rasmus – musik
Jakobsson Anne – psykologi, religion, filosofi
Järnström Lotta – biologi, geografi, biokemi, data
Komsi Maria – finska
Lindberg Jenny – tyska, svenska och litteratur
Long Luu Nguyen – matematik, fysik
Marca Alexandru – gymnastik, idrott
Mitts Richard – musik
Nygård Helena – bildkonst
Nyström Jenni
– matematik
Snickars Mikael – matematik, också skolans rektor
Storsved Magdalena – gymnastik och hälsokunskap
Söderling Lilian
– engelska
Teirfolk Ann-Catrin – franska (e-post: ann-catrin.teirfolk@pp.inet.fi)
Westberg Annika – matematik, kemi