Du når alla lärare på e-post: fornamn.efternamn@narpes.fi

Berlin Johanna – hälsokunskap
Enroth Maria – modersmål och litteratur
Fröding Anna – gymnastik, idrott
Granlund Louise – filosofi, historia, samhällslära
Hagback Nina – bildkonst
Heinonen Jesper – matematik, fysik
Jakobsson Anne – psykologi, religion
Järnström Lotta – biologi, geografi
Komsi Maria – finska
Lindberg Jenny – tyska, modersmål och litteratur
Marca Alexandru – gymnastik, idrott
Mitts Richard – musik
Nygård Sanna – finska (timlärare)
Snickars Mikael – matematik, kemi, också skolans rektor
Sundback Anna – matematik (läsåret 2017-18)
Söderling Lilian – engelska
Teirfolk Ann-Catrin – franska, engelska (e-post: ann-catrin.teirfolk@pp.inet.fi)
Träskvik Stefan – studiehandledare
Westberg Annika – matematik, kemi (ledig våren 2017->)