Du når alla lärare på e-post: fornamn.efternamn@narpes.fi

 

Berlin Johanna – hälsokunskap
Enroth Maria – modersmål och litteratur
Granlund Louise – filosofi, historia, samhällslära
Grönlund David – psykologi, religion
Hagback Nina – bildkonst
Hammar Tomas – matematik, kemi våren 2017
Heinonen Jesper – matematik, fysik
Jakobsson Anne – psykologi, religion (ledig våren 2016->)
Järnström Lotta – biologi, geografi
Komsi Maria – finska
Lindberg Jenny – tyska, modersmål och litteratur
Marca Alexandru – gymnastik, idrott
Mitts Richard – musik
Mård Eva-Lis – gymnastik, idrott
Riihiluoma Camilla – finska (timlärare)
Snickars Mikael – matematik, också skolans rektor
Sundback Anna – matematik (läsåret 2016-17)
Söderling Lilian – engelska
Teirfolk Ann-Catrin – franska, engelska (e-post: ann-catrin.teirfolk@pp.inet.fi)
Träskvik Stefan – studiehandledare
Westberg Annika – matematik, kemi (ledig våren 2017->)