Du når alla lärare på e-post: fornamn.efternamn@narpes.fi

Eklund Miranda – svenska och litteratur
Ekman Silvia
– studierådgivare
Enroth Maria – svenska och litteratur
Fröding Anna – gymnastik och hälsokunskap
Granlund Louise – historia, samhällslära, filosofi
Hagback Nina – bildkonst
Jakobsson Anne – psykologi, religion, filosofi
Järnström Lotta – biologi, geografi
Komsi Maria – finska
Lidman Ester – speciallärare
Lidman Rebecka – finska, hälsokunskap
Lindberg Jenny – tyska, svenska och litteratur (ledig fr.o.m. mars 2022)
Marca Alexandru – gymnastik, idrott
Mitts Richard – musik
Nyström Jenni – matematik
Rodriguez Hannikainen Kennet – fysik och matematik
Snickars Mikael
– matematik, också skolans rektor
Söderback Ulla-Maj – tyska
Söderling Lilian
– engelska
Teirfolk Ann-Catrin – franska (e-post: ann-catrin.teirfolk@pp.inet.fi)
West Annika – matematik, kemi