Information om datorer

Som studerande vid Närpes gymnasium har du under studietiden tillgång till en dator från skolan samt skolans nätverk, e-post och licensierad programvara.

Datorn är ett viktigt redskap för dina studier och du behöver datorn dagligen. Många läromedel är digitala där vi interaktivt jobbar direkt i den digitala läroboken under studieavsnittens gång. Datorn behövs också för bl.a. kommunikation, information, skrivuppgifter, rapportskrivning samt i förhör,
prov och i studentskrivningar.

Som studerande ansvarar du för att använda, förvara och transportera datorn på ett sådant sätt att den inte kommer till skada. Vi gör därför upp en ansvarsförbindelse för datorn. Du kan också köpa din dator när du slutar gymnasiet.