Biologi

LÄRARE: Lotta Järnström, e-post: lotta.jarnstrom@narpes.fi

VAD LÄR DU DIG?

· Massor inom biologins olika områden: evolution, ekologi, miljöbiologi, cellbiologi, mikrobiologi, genetik, molekylärbiologi samt människokroppens fysiologi och anatomi.

· Tack vare skolans många egna fördjupade och laborativa kurser får du en bred grund att stå på inför kommande studier inom biologi och medicin.

· Goda laborativa färdigheter och labbrapportskrivning.

HUR JOBBAR DU I BIOLOGI?

Tar del av föreläsningar, animationer och intressanta dokumentärer samt löser uppgifter.

· Laborerar mycket! Vi tror att vägen till en djupare förståelse går via egna upptäckter. Därför satsar vi mycket på laborationer och dissektioner i olika biologistudieavsnitt. Du får bl a: dissekera tunga, luftstrupe, lungor, hjärta, lever, mjälte, njurar och en hel mink, kolla på ditt eget blod, olika växt- och djurceller, bakterier, jästsvamp, mögel, plankton, mygglarver, maskar och spindlar i mikroskop samt fotografera och filma dem.

· Skolan har 14 ljusmikroskop och fem stereomikroskop.

· Deltar i exkursioner till Vasa centralsjukhus, NOVIA (bioanalytiker- och vårdprogram), Stormossen och Westenergy (avfallshantering) samt olika biologiska och medicinska program vid Umeå universitet.

I VILKA YRKEN OCH/ELLER UTBILDNINGAR BEHÖVER DU I BIOLOGI?

Biologisk kunskap behövs inom många områden, bl.a. inom vård, medicin, ekologi, miljö och forskning. Här finns posters om biologi- och geografirelaterade yrken (scrolla ner).

STUDIEAVSNITT: 2 st obligatoriska, 3 st valfria nationella, 3 st valfria lokala

Nationella studieavsnitt

BI 1: Livet och evolutionen, 2 sp
BI 2-3: Ekologi och miljö, 2 sp
BI 4: Cellen och ärftligheten, 2 sp
BI 5: Människans biologi, 2 sp
BI 6: Biotekniken och dess tillämpningar, 2 sp

Skolans egna studieavsnitt

BI 7: Sjukdomar, 2 sp
BI 8: Labb- och fältkurs, 2 sp
BI 9: Repetition i biologi, 2 sp
KE 10: Biokemi, 2 sp. Ämnesövergripande studieavsnitt
TS 2: Hållbar livsstil, 2 sp. Ämnesövergripande studieavsnitt

LÄNKAR:

Artikel i Svenska YLE om Närpes gymnasiums mikroskopanvändning.

Våra biologilaborationer finns på instagram och facebook. Gå in och kolla på allt kul vi gör!