Biologi

STUDIEAVSNITT: 2 st obligatoriska, 3 st valfria nationella, 3 st valfria lokala

LÄRARE: Lotta Järnström, e-post: lotta.jarnstrom@narpes.fi

VAD LÄR DU DIG?

* Massor inom biologins olika områden: evolution, ekologi, miljöbiologi, cellbiologi, mikrobiologi, genetik, molekylärbiologi samt människokroppens fysiologi och anatomi.

* Tack vare skolans många egna fördjupade och laborativa kurser får du en bred grund att stå på inför kommande studier inom biologi och medicin.

* Goda laborativa färdigheter och labbrapportskrivning.

HUR JOBBAR DU I BIOLOGI?

* Tar del av föreläsningar, animationer och intressanta dokumentärer samt löser uppgifter.
* Gör postergrupparbeten med dator, 2 x A3-storlek i färg.
* Deltar i paneldebatt om t ex miljöfrågor.
* Laborerar mycket! Vi tror att vägen till en djupare förståelse går via egna upptäckter. Därför satsar vi mycket på laborationer och dissektioner i olika biologistudieavsnitt. Du får bl a: dissekera tunga, luftstrupe, lungor, hjärta, lever, mjälte, njurar och en hel mink, kolla på ditt eget blod, olika växt- och djurceller, bakterier, jästsvamp, mögel, plankton, mygglarver, maskar och spindlar i mikroskop samt fotografera och filma dem.
* Skolan har fem stereomikroskop och nio ljusmikroskop, varav fem har inbyggd kamera för fotografering och filmning.
* Deltar i exkursioner till Vasa centralsjukhus, NOVIA (bioanalytiker- och sjuksköterskeprogrammet), världsnaturarvet i Björköby, Stormossen och Westenergy (avfallshantering) samt olika biologiska och medicinska program vid Umeå universitet.

I VILKA YRKEN OCH/ELLER UTBILDNINGAR BEHÖVER DU I BIOLOGI?

Biologisk kunskap behövs inom många områden, bl a inom vård, medicin, ekologi, miljö och forskning. Här finns posters om biologi- och geografirelaterade yrken (scrolla ner).

LÄNKAR:

Artikel i Svenska YLE om Närpes gymnasiums mikroskopanvändning.

Våra biologilaborationer finns på instagram och facebook. Gå in och kolla på allt kul vi gör!