Svenska och litteratur

KURSER: 6 obligatoriska, 2 valfria nationella

LÄRARE: Maria Enroth, e-post: maria.enroth@narpes.fi

DU LÄR DIG:

* Att lyssna, tala, skriva och läsa i olika sammanhang och med olika mål.
* Att bli en medveten språkanvändare i tal och skrift.
* Ord och begrepp.
* Att tolka, producera och värdera texter i olika medier, miljöer och format (text, foto, ljud, rörliga bilder o.s.v.).
* Att formulera dina tankar i ord.

HUR JOBBAR DU I SVENSKA OCH LITTERATUR?

* Så varierat och mångsidigt som möjligt.
* Du lyssnar på: samtal, högläsningar, radioprogram, podcaster, presentationer, sångtexter, tal…
* Du uttrycker dig muntligt i: diskussioner, debatter, muntliga anföranden, inspelningar…
* Du uttrycker dig skriftligt i: kreativa texter, neutrala analysuppgifter, bloggtexter, argumenterande texter, materialbaserade essäer…
* Du läser: romaner, noveller, pjäser, filmer, bilder, animationer, tidningstexter, nätbaserade texter, faktatexter…

I VILKA YRKEN OCH/ELLER UTBILDNINGAR BEHÖVER DU SVENSKA OCH LITTERATUR?

* Alla! Du använder ditt språk och ska möta andra språkanvändare inom alla yrken och utbildningar.

LÄNKAR:

Texter skrivna av elever och publicerade på skolans blogg ”NG-nytt”:

Textfilm
Kåseri
Novell