Svenska och litteratur

STUDIEAVSNITT: 9 obligatoriska, 3 nationella valfria

LÄRARE: Maria Enroth, e-post: maria.enroth@edu.narpes.fi
Miranda Eklund, e-post: miranda.eklund@edu.narpes.fi

DU LÄR DIG:

· Att lyssna, tala, skriva och läsa i olika sammanhang och med olika mål.
· Att bli en medveten språkanvändare i tal och skrift.
· Ord och begrepp.
· Att tolka, producera och värdera texter i olika medier, miljöer och format (text, foto, ljud, rörliga bilder o.s.v.).
· Att formulera dina tankar i ord.

HUR JOBBAR DU I SVENSKA OCH LITTERATUR?

· Så varierat och mångsidigt som möjligt.
· Du lyssnar på: samtal, högläsningar, radioprogram, podcaster, presentationer, sångtexter, tal …
· Du uttrycker dig muntligt i: diskussioner, debatter, muntliga anföranden, inspelningar …
· Du uttrycker dig skriftligt i: kreativa texter, neutrala analysuppgifter, bloggtexter, argumenterande texter, materialbaserade essäer …
· Du läser: romaner, noveller, pjäser, filmer, bilder, animationer, tidningstexter, nätbaserade texter, faktatexter …

I VILKA YRKEN OCH/ELLER UTBILDNINGAR BEHÖVER DU SVENSKA OCH LITTERATUR?

· Alla! Du använder ditt språk och ska möta andra språkanvändare inom alla yrken och utbildningar.

LÄNKAR:

Texter skrivna av tidigare studerande och publicerade på skolans blogg

Textfilm
Kåseri
Novell