Samhällslära

STUDIEAVSNITT:

I samhällslära finns sammanlagt sju studieavsnitt, av dessa är tre stycken obligatoriska och behandlar politik och samhället vi lever i med de strukturer landet är uppbyggt av, nummer två är studier i ekonomi och nummer tre är studier om EU och Europa.

Förutom dessa obligatoriska studieavsnitt finns ett valfritt nationellt studieavsnitt i juridik där vardagsjuridik för privatpersonen tas upp. Vårt gymnasium erbjuder också ett valfritt lokalt studieavsnitt i dagsaktualiteter där vi ser på det som händer just nu, både i Finland och globalt. Inom det ekonomiska området har vi ett valfritt studieavsnitt där de studerande startar och driver egna företag under året.  Vi erbjuder också ett repetitionsstudieavsnitt inför studentskrivningarna i ämnet. Inom ramen för ämnet kan du också delta i olika tävlingar i t.ex. ekonomi, juridik och EU-kunskap.

LÄRARE:  Louise Granlund                  e-post: louise.granlund@narpes.fi

DU LÄR DIG:

* Hur vårt samhälle är uppbyggt
* Hur du kan påverka
* Varför EU är viktigt för Finland
* Hur olika ekonomiska mekanismer fungerar
* Massor som är viktigt för att förstå och kunna leva i vårt samhälle

I VILKA YRKEN OCH/ ELLER UTBILDNINGAR BEHÖVER DU SAMHÄLLSLÄRA?

* Oberoende av vad du väljer att studera i framtiden kommer du alltid att behöva känna till samhället men klassiska yrken och utbildningar för en samhällsvetare är bl.a.:
o   Yrken inom den ekonomiska förvaltningen som tradenom eller ekonom
o   Områden där du behöver juridiska kunskaper, rättsvetenskap
o   Som politiker eller statsvetare, t.ex. inom EU
o   Sociolog
o   Journalist, arbeten inom mediebranschen, informationshantering

LÄNKAR: