Samhällslära

KURSER:

I samhällslära finns sammanlagt sju kurser, av dessa är tre stycken obligatoriska och behandlar politik och samhället vi lever i med de strukturer landet är uppbyggt av, nummer två är en kurs i ekonomi och nummer tre är en kurs om EU och Europa.

Förutom dessa obligatoriska kurser finns en nationellt fördjupad kurs i juridik där vardagsjuridik för privatpersonen tas upp. Vårt gymnasium erbjuder också en tillämpad kurs i dagsaktualiteter där vi ser på det som händer just nu, både i Finland och globalt. Inom det ekonomiska området har vi en tillämpad kurs där de studerande startar och driver egna företag under året.  Som avslutande kurs erbjuder vi en repetitionskurs inför studentskrivningarna i ämnet. Inom ramen för ämnet kan du också delta i olika tävlingar i t.ex. ekonomi, juridik och EU-kunskap.

LÄRARE:  Louise Granlund                  e-post: louise.granlund@narpes.fi

DU LÄR DIG:

* Hur vårt samhälle är uppbyggt
* Hur du kan påverka
* Varför EU är viktigt för Finland
* Hur olika ekonomiska mekanismer fungerar
* Massor som är viktigt för att förstå och kunna leva i vårt samhälle

I VILKA YRKEN OCH/ ELLER UTBILDNINGAR BEHÖVER DU SAMHÄLLSLÄRA?

* Oberoende av vad du väljer att studera i framtiden kommer du alltid att behöva känna till samhället men klassiska yrken och utbildningar för en samhällsvetare är bl.a.:
o   Yrken inom den ekonomiska förvaltningen som tradenom eller ekonom
o   Områden där du behöver juridiska kunskaper, rättsvetenskap
o   Som politiker eller statsvetare, t.ex. inom EU
o   Sociolog
o   Journalist, arbeten inom mediebranschen, informationshantering

LÄNKAR: