Historia

STUDIEAVSNITT:  I historia får du läsa tre obligatoriska studieavsnitt om vitt skilda ämnen: antikens och medeltidens Europa, nya tidens upptäcktsresor, krig och elände samt den finländska 1900-tals-historien.

Dessutom kan du läsa valfria studieavsnitt om Finlands tidiga historia eller om utomeuropeiska kulturer. Avslutande studieavsnitt, speciellt för den som tänker skriva historia i studentskrivningarna, är ett valfritt lokalt studieavsnitt inför skrivandet.

LÄRARE:  Louise Granlund  e-post: louise.granlund@narpes.fi

DU LÄR DIG:

* Förstå varför världen ser ut som den gör
* Se samband, upptäcka när historien upprepar sig
* Allmänt om vår bakgrund, både nationellt men också de europeiska drag som finns i vår kultur
* Mer om antikens värld
* Medeltidens feodalism
* 1900-talets världskrig

I VILKA YRKEN OCH/ ELLER UTBILDNINGAR BEHÖVER DU HISTORIA?

* Historia har du nytta av överallt, oberoende av om du blir journalist, sjukskötare eller ingenjör. Den allmänbildning och kultur som historien står för kan du se överallt i samhället, du behöver ofta en bakgrund till olika företeelser. Som resenär förstår du det land du kommer till på ett annat sätt om du känner till dess historia.

* Historia kan du studera i Åbo eller i Helsingfors men naturligtvis också utomlands