Religion

STUDIEAVSNITT:  2 st obligatoriska, 4 st valfria nationella, 1 st valfritt lokalt

LÄRARE:  Anne Jakobsson  e-post: anne.jakobsson@narpes.fi

DU LÄR DIG:

om religionen som fenomen, utvecklar förmågan att agera i miljöer som präglas av mångreligiositet, du lär dig om världsreligionerna, kyrkohistoria, religiositeten i Finland samt religion inom konsten, populärkulturen och medier.

HUR JOBBAR DU I ÄMNET?

föreläsningar, diskussioner och projektarbeten

I VILKA YRKEN OCH / ELLER UTBILDNINGAR BEHÖVER DU ÄMNET?

 i alla yrken där man kommer i kontakt med olika kulturer och religioner såsom inom företagsvärlden, i människonära yrken och vårdyrken.