Religion

KURSER:  2 st obligatoriska, 4 st fördjupade, 2 st tillämpade

LÄRARE:  Anne Jakobsson  e-post: anne.jakobsson@narpes.fi

 

DU LÄR DIG:

* Orsaker till religiös aktivitet runtom i världen
* Kulturkännedom, historia, social kompetens genom religiös kännedom
* Introspektion i den egna religiösa uppfattningen

HUR JOBBAR DU I ÄMNET?

*Föreläsningar, exkursioner m.m.

I VILKA YRKEN OCH / ELLER UTBILDNINGAR BEHÖVER DU ÄMNET?

* alla yrken som är människonära, men i synnerhet människor med pastorala uppgifter, samt lärare och ledare i gemen.
* Kursmaterialet ger en bredd som gör att man förstår människor från andra kulturer så mycket bättre.