Fysik

STUDIEAVSNITT:  1 st obligatoriskt, 6 st valfria nationella, 3 st valfria lokala

LÄRARE:

DU LÄR DIG:

* förstå världen omkring dig – allt ifrån hur galaxer hänger ihop till de minsta beståndsdelarna människan i dagens läge känner till
* att undersöka fenomen ur ett fysikaliskt perspektiv och ge förklaringar på dessa fenomen
* ett ämne som utgör grunden för många utbildningar inom teknik, medicin och naturvetenskaplig forskning

HUR JOBBAR DU I FYSIK?

* bygger upp och härleder fysikens lagar via demonstrationer och laborationer
* gör mätningar och analyserar resultaten
* löser praktiska problem med hjälp av matematiska samband inom fysiken
* tar under sista året i gymnasiet del av banbrytande forskning via en utlandsexkursion till DLR i München (tyska centret för luft- och rymdfart), CERN i Genève (partikelforskningscenter) eller CCFE utanför London (forskningscenter för kärnfusion)

I VILKA YRKEN OCH / ELLER UTBILDNINGAR BEHÖVER DU FYSIK?

* tekniska utbildningar, diplomingenjör, ingenjör, arkitekt, kärnfysiker
* medicinska utbildningar, läkare, tandläkare, veterinär, sjukhusfysiker
* forskare, meteorolog, ämneslärare, astronaut

 

LÄNKAR: Läs om fysikresan till München