Fysik

STUDIEAVSNITT: 1 st obligatoriskt, 6 st valfria nationella, 4 st valfria lokala

DU LÄR DIG:

* förstå världen omkring dig – allt ifrån hur galaxer hänger ihop till de minsta beståndsdelarna människan i dagens läge känner till
* att undersöka fenomen ur ett fysikaliskt perspektiv och ge förklaringar på dessa fenomen
* ett ämne som utgör grunden för många utbildningar inom teknik, medicin och naturvetenskaplig forskning

HUR JOBBAR DU I FYSIK?

* bygger upp och härleder fysikens lagar via demonstrationer och laborationer
* gör mätningar och analyserar resultaten
* löser praktiska problem med hjälp av matematiska samband inom fysiken
* tar under sista året i gymnasiet del av banbrytande forskning via en utlandsexkursion till DLR i München (tyska centret för luft- och rymdfart), CERN i Genève (partikelforskningscenter) eller CCFE utanför London (forskningscenter för kärnfusion)

I VILKA YRKEN OCH / ELLER UTBILDNINGAR BEHÖVER DU FYSIK?

* tekniska utbildningar, diplomingenjör, ingenjör, arkitekt, kärnfysiker

* medicinska utbildningar, läkare, tandläkare, veterinär, sjukhusfysiker

* forskare, meteorolog, ämneslärare, astronaut

LÄNKAR: Läs om fysikresan till München

NATIONELLA STUDIEAVSNITT

FY1-2: Fysiken som naturvetenskap, 2 sp
FY 3: Värme och energi, 2 sp
FY 4: Kraft och rörelse, 2 sp
FY 5: Periodisk rörelse och vågor, 2 sp
FY 6: Elektricitet, 2 sp
FY 7: Elektromagnetism och ljus, 2 sp
FY 8: Materia och strålning, 2 sp

SKOLANS EGNA STUDIEAVSNITT

FY 9: Repetition i fysik, 2 sp
FY 10: Programmering och elektronik, 2 sp
FY 11: Utlandsprojekt i fysik, 2 sp
TS 2: Hållbar livsstil, 2 sp. Ämnesövergripande studieavsnitt