Livsåskådning

STUDIEAVSNITT: 2 obligatoriska, 4 valfria
LÄRARE: bl.a. Siv Rågård
Livsåskådning läses på distans via s.k. blended learning-kurser där man deltar i videokonferenser, men också med kurser som görs som självstudier online.