Psykologi

STUDIEAVSNITT:  1 st obligatoriska, 4 st valfria nationella, 3 st valfria lokala

LÄRARE:  Anne Jakobsson e-post: anne.jakobsson@narpes.fi

DU LÄR DIG:

  • att granska människans aktivitet ur psykologiskt perspektiv, utvecklingspsykologi, hjärnans uppbyggnad och funktion, personlighetsteorier, mental hälsa och psykiska störningar samt socialpsykologi.

HUR JOBBAR DU I ÄMNET?

* föreläsningar, diskussioner och projektarbeten

I VILKA YRKEN OCH / ELLER UTBILDNINGAR BEHÖVER DU ÄMNET?

  • i alla människonära yrken såsom socionom, lärare, psykolog eller inom vårdyrken

Synaps – ett lokalt valfritt studieavsnitt i samarbete med Vi7 gymnasierna och Åbo Akademi. Genom att delta i tre Synaps föreläsningsdagar under gymnasietiden och göra självständiga skrivuppgifter i anslutning till dessa kan man avlägga studieavsnittet.

https://blogs2.abo.fi/synaps/