Psykologi

KURSER:  1 st obligatoriska, 4 st fördjupade, 3 st tillämpade

LÄRARE:  Anne Jakobsson e-post: anne.jakobsson@narpes.fi

 

DU LÄR DIG:

* Social kompetens, psykologins grunder, motivationspsykologi, mediepsykologi, utvecklingspsykologi, marknadsföringspsykologi, självkännedom, EQ/IQ osv

HUR JOBBAR DU I ÄMNET?

* föreläsningar, exkursioner, sociala experiment

I VILKA YRKEN OCH / ELLER UTBILDNINGAR BEHÖVER DU ÄMNET?

* psykologyrket, ledarpositioner (social kompetens), utbildaruppgifter, förmansuppgifter, kort sagt alla människonära yrken