Tyska

STUDIEAVSNITT: 8 st valfria nationella (10 st om du börjar läsa språket först i gymnasiet), 1 st valfri lokal

LÄRARE:
Jenny Lindberg (ledig fr.o.m. mars 2022)
Ulla-Maj Söderback, e-post: ulla-maj.soderback@narpes.edu.fi

KONTAKT: Mikael Snickars – mikael.snickars@narpes.fi

Om du inte har läst tyska i högstadiet kan du börja från grunden i gymnasiet!

DU LÄR DIG:

· ett språk som talas som modersmål av 120 miljoner människor
· att förstå och själv producera både skriftliga och muntliga texter på tyska om ämnen som fritid, intressen, studier, kultur, globalisering, vetenskap, naturen
· att känna en ny kultur och de länder i Europa där tyska talas

HUR JOBBAR DU I TYSKA?

· tar del av teori, övar muntligt och skriftligt, jobbar självständigt och i grupp, tar själv reda på om ämnet, använder digitala hjälpmedel och plattformer
· utvecklar och förbättrar olika strategier för språkinlärning- och användning
· får göra en kulturresa till ett tyskspråkigt land på åk 2

I VILKA YRKEN OCH / ELLER UTBILDNINGAR BEHÖVER DU TYSKA?

· språkkunskaper är nyttiga i alla ämnen och yrken! Du vet inte vem dina framtida kollegor eller kunder är, var din arbetsplats kommer att finnas eller vem som blir din nya granne.
· du breddar dina studiemöjligheter utomlands (Tyskland, Österrike eller Schweiz)
· i flera utbildningar, t.ex. på Hanken, krävs det att man läser ett extra främmande språk.
· språk kan ge lönetillägg
· turism (guide, flygbolag), utlandsavdelningen på vilket företag som helst, översättare, tolk, lärare, politik, EU, logistik, bilindustri m.fl.

LÄNKAR:

Läs om vår resa till Berlin

Läs om besöket av utbyteseleverna i Närpes i oktober 2015

Läs om vår resa till Wien i maj 2019