Matematik – lång

Lång matematik

STUDIEAVSNITT: 9 st obligatoriska, 3 st valfria nationella, 2 st valfria lokala

LÄRARE:
Annika West e-post: annika.west@narpes.fi
Jenni Nyström : e-post: jenni.nystrom@narpes.fi (ledig)
Mikael Snickars e-post: mikael.snickars@narpes.fi
Anna Sundback e-post: anna.sundback@narpes.fi

STUDIEAVSNITT 1 är gemensamt för lång och kort matematik

DU LÄR DIG:

· ett ämne som är viktigt för Finlands tekniska utveckling och industrier
· att utveckla ditt logiska tänkande
· matematik på mer fördjupad och teoretisk nivå än den korta matematiken
· ett ämne som möjliggjort grunderna till it- och datatekniken
· Innehållet i kurserna: polynom, ekvationer, funktioner, geometri, analytisk geometri, vektorer, sannolikhetslära, statistik, matematisk analys innehållande derivering och integrering, rotfunktioner, logaritmer, trigonometri, talföljder…

HUR JOBBAR DU I ÄMNET?

· Tar del av teori och exempel, animationer och videoklipp
· Räkneövningar enskilt och i grupper
· Använder digitala arbetsmetoder, datorprogrammen L`Math, GeoGebra, LibreOffice Calc, TI Nspire CAS m.m.

FÖR VEM?

· Den som önskar en fördjupad nivå på matematiken.
· Den som tänker sig en fortsättning på teknisk, matematisk, naturvetenskaplig eller ekonomisk utbildning.

Den långa matematiken ger bra med poäng till många olika utbildningar, inte enbart de som nämnts ovan. Dessutom är matematiska kunskaper mycket bra att ha också i utbildningar/yrken som inte kräver det för antagningen, t.ex. psykologi och samhällsvetenskaper.

I VILKA YRKEN OCH / ELLER UTBILDNINGAR BEHÖVER DU LÅNG MATEMATIK?

· Tekniska utbildningar såsom ingenjör, diplomingenjör och arkitekt
· Naturvetenskapliga utbildningar t.ex. kemist och fysiker
· Ekonomiska utbildningar
· Medicinska studier

NATIONELLA STUDIEAVSNITT

MAG1: Tal och ekvationer, 2 sp
MAA02: Funktioner och ekvationer, 4 sp
MAA03: Geometri, 2 sp
MAA04: Analytisk geometri och vektorer, 4 sp
MAA05: Transcendenta funktioner, 2 sp
MAA06: Derivata, 4 sp
MAA07: Integralkalkyl, 2 sp
MAA08: Sannolikhet och statistik, 2 sp
MAA09: Ekonomisk matematik och talföljder, 2 sp. Ämnesövergripande studieavsnitt
MAA10: 3D-geometri, 2 sp
MAA11: Algoritmer och talteori, 2 sp
MAA12: Analys och kontinuerlig fördelning, 2 sp
MAA13: Repetition i lång matematik, 2 sp
MAA14: Studentexamensuppgifter i lång matematik, 2 sp

HJÄLPMEDEL OCH MATERIAL SOM BEHÖVS

· Laptop med L`Math, GeoGebra, LibreOffice Calc och TI Nspire CAS
· Räknare TI 30X Pro MultiView
· MAOLs tabeller