Matematik – lång

Lång matematik

STUDIEAVSNITT:  9 st obligatoriska, 3 st valfria nationella, 2 st valfria lokala

LÄRARE:
Annika West e-post: annika.west@narpes.fi
Jenni Nyström : e-post: jenni.nystrom@narpes.fi (ledig)
Mikael Snickars e-post: mikael.snickars@narpes.fi

STUDIEAVSNITT 1 är gemensamt för lång och kort matematik

DU LÄR DIG:

·         ett ämne som är viktigt för Finlands tekniska utveckling och industrier
·         att utveckla ditt logiska tänkande
·         matematik på mer fördjupad och teoretisk nivå än den korta matematiken
·         ett ämne som möjliggjort grunderna till it- och datatekniken
·         Innehållet i kurserna: polynom, ekvationer, funktioner, geometri, analytisk geometri, vektorer, sannolikhetslära, statistik, matematisk analys innehållande derivering och integrering, rotfunktioner, logaritmer, trigonometri, talföljder…

HUR JOBBAR DU I ÄMNET?

·         Tar del av teori och exempel
·         Räkneövningar enskilt och i grupper
·         Använder digitala arbetssätt, t.ex. datorprogrammet GeoGebra
·         Använder funktionsräknaren TI Nspire CAS

FÖR VEM?

·         Den som önskar en fördjupad nivå på matematiken.
·         Den som tänker sig en fortsättning på teknisk, matematisk, naturvetenskaplig eller ekonomisk utbildning.

I VILKA YRKEN OCH / ELLER UTBILDNINGAR BEHÖVER DU LÅNG MATEMATIK?

·         Tekniska utbildningar såsom ingenjör, diplomingenjör och arkitekt
·         Naturvetenskapliga utbildningar t.ex. kemist och fysiker
·         Ekonomiska utbildningar
·         Medicinska studier