Kemi

STUDIEAVSNITT: 2 obligatoriska, 4 st nationella valfria, 4 st lokala valfria

LÄRARE: Annika West e-post: annika.west@narpes.fi

DU LÄR DIG:

* ett ämne som är mycket viktigt för Finlands industrier, sjukvård och miljö
* att förstå hur olika ämnen får sina egenskaper från sin uppbyggnad på mikronivå
* att laborativt hantera olika kemikalier och att blanda lösningar, utföra analyser och tillverka både oorganiska och organiska ämnen.
*grunder i kemi som är mycket användbara för fortsatta studier i naturvetenskaper, medicin och teknik

HUR JOBBAR DU I KEMI?

* tar del av teori i form av föreläsningar, animationer, videoklipp m.m.

*skriver och balanserar reaktionslikheter, löser räkneuppgifter och förklarar olika fenomen och samband i skrift

* utför experiment och laborationer samt skriver labbrapporter

‘utvecklar och förbättrar olika strategier för inlärning av ett naturvetenskapligt ämne

* åker på intressanta exkursioner till ställen där kemikunskaper behövs. Vi har till exempel besökt analys- och markkarteringsföretaget Hortilab, kemisk industri som Mirka och Wärtsilä samt högskolor med naturvetenskaplig inriktning som Åbo akademi, Novia och VAMK.

I VILKA YRKEN OCH / ELLER UTBILDNINGAR BEHÖVER DU KEMI?

* Naturvetenskapliga utbildningar såsom kemist, biolog, biokemist, farmaceut och provisor

* Tekniska utbildningar såsom diplomingenjör och ingenjör

* Medicinska utbildningar såsom läkare, tandläkare och veterinär

* Yrken som kräver en god allmänbildning, t.ex. journalister, samhällsvetare och klasslärare har stor nytta av kunna grunderna i kemi

NATIONELLA STUDIEAVSNITT

KE 1-2: Kemi och jag, 2 sp
KE 3: Molekyler och modeller, 2 sp
KE 4: Kemisk reaktion, 2 sp
KE 5: Kemisk energi och cirkulär ekonomi, 2 sp
KE 6: Kemisk jämvikt, 2 sp

SKOLANS EGNA STUDIEAVSNITT

KE 7: Repetition i kemi, 2 sp
KE 8: Livets kemi, 2 sp
KE 9: Temakurs med laborationsprojekt, 2 sp
KE 10: Biokemi, 2 sp. Ämnesövergripande studieavsnitt
TS 2: Hållbar livsstil, 2 sp. Ämnesövergripande studieavsnitt

LÄNKAR:

Se flera bilder från våra exkursioner och labbar på skolans Facebook-sida ”Närpes gymnasium”