Kemi

STUDIEAVSNITT:          1 obligatoriskt, X st valfria nationella, X st valfria lokala

LÄRARE:          Annika West      e-post: annika.west@narpes.fi

DU LÄR DIG:

* ett ämne som är mycket viktigt för Finlands industrier, sjukvård och miljö
* att förstå hur olika ämnen får sina egenskaper från sin uppbyggnad på mikronivå
* att laborativt hantera olika kemikalier och att blanda lösningar, utföra analyser och tillverka både oorganiska och organiska ämnen.
*grunder i kemi som är mycket användbara för fortsatta studier i naturvetenskaper, medicin och teknik

HUR JOBBAR DU I KEMI?

* tar del av teori, övar på att lösa uppgifter som att skriva och balansera reaktionslikheter, räkneuppgifter och att förklara olika fenomen och samband i skrift

* utvecklar och förbättrar olika strategier för inlärning av ett naturvetenskapligt ämne

* åker på intressanta exkursioner till t.ex. analys- och markkarteringsföretaget Hortilab, kemisk industri som Mirka och Orion Pharma samt högskolor med naturvetenskaplig inriktning som Åbo akademi och yrkeshögskolan Novia

I VILKA YRKEN OCH / ELLER UTBILDNINGAR BEHÖVER DU KEMI?

* Naturvetenskapliga utbildningar såsom kemist, biolog, biokemist, farmaceut och provisor

* Tekniska utbildningar såsom diplomingenjör och ingenjör

* Medicinska utbildningar såsom läkare, tandläkare och veterinär

* Yrken som kräver en god allmänbildning, t.ex. journalister, samhällsvetare och klasslärare har stor nytta av kunna grunderna i kemi

LÄNKAR:

Se flera bilder från våra exkursioner och labbar på skolans Facebook-sida ”Närpes gymnasium”