Matematisk-naturvetenskaplig linje

LÄRARE: Malin Blomberg, Lotta Järnström, Jenny Nyström, Mikael Snickars, Anna Sundback, Annika West

Den matematisk-naturvetenskapliga linjen riktar sig till dig med ett specialintresse för biologi, fysik, kemi och/eller matematik. Närpes gymnasium erbjuder många egna valbara studieavsnitt. Du förkovrar dig bl a i immunologi, sjukdomar, läkemedelskemi, mikrobiologi, biokemi, DNA-analys, kriminaltekniska undersökningar, miljökemi, materiallära och programmering samt lär dig tillverka olika preparat och hantera mikroskop. Vi tror starkt på att inlärning sker bäst genom att laborera och upptäcka, varför vi varvar teori med praktik i våra tre topputrustade labb i biologin, fysiken och kemin. I matematiken utvecklar vi det logiska tänkandet och datorn är i flitig användning då vi lär oss hantera de olika digitala hjälpmedlen som behövs idag.

STUDIEAVSNITT

Lång matematik

Nationella studieavsnitt:

MAG1: Tal och ekvationer, 2 sp
MAA02: Funktioner och ekvationer, 4 sp
MAA03: Geometri, 2 sp
MAA04: Analytisk geometri och vektorer, 4 sp
MAA05: Transcendenta funktioner, 2 sp
MAA06: Derivata, 4 sp
MAA07: Integralkalkyl, 2 sp
MAA08: Sannolikhet och statistik, 2 sp
MAA09: Ekonomisk matematik och talföljder, 2 sp. Ämnesövergripande studieavsnitt
MAA10: 3D-geometri, 2 sp
MAA11: Algoritmer och talteori, 2 sp
MAA12: Analys och kontinuerlig fördelning, 2 sp
MAA13: Repetition i lång matematik, 2 sp
MAA14: Studentexamensuppgifter i lång matematik, 2 sp

Biologi

Nationella studieavsnitt:

BI 1: Livet och evolutionen, 2 sp
BI 2-3: Ekologi och miljö, 2 sp
BI 4: Cellen och ärftligheten, 2 sp
BI 5: Människans biologi, 2 sp
BI 6: Biotekniken och dess tillämpningar, 2 sp
Skolans egna studieavsnitt:
BI 7: Sjukdomar, 2 sp
BI 8: Labb- och fältkurs, 2 sp
BI 9: Repetition i biologi, 2 sp
KE 10: Biokemi, 2 sp. Ämnesövergripande studieavsnitt
TS 2: Hållbar livsstil, 2 sp. Ämnesövergripande studieavsnitt

Kort matematik

Nationella studieavsnitt:

MAG1: Tal och ekvationer, 2 sp
MAB2: Uttryck och ekvationer, 2 sp
MAB3: Geometri, 2 sp
MAB4: Matematiska modeller, 2 sp
MAB5: Statistik och sannolikhet, 2 sp
MAB6-7: Ekonomisk matematik, 2 sp
MAB8: Matematisk analys, 2 sp
MAB9: Statistik- och sannolikhetsfördelningar, 2 sp
MAB10: Repetition i kort matematik, 2 sp
MAB11: Tekniska hjälpmedel i kort matematik, 2 sp
MAB12: Studentexamensuppgifter i kort matematik, 2 sp
MAA09: Ekonomisk matematik och talföljder, 2 sp. Ämnesövergripande studieavsnitt

Fysik

Nationella studieavsnitt:

FY1-2: Fysiken som naturvetenskap, 2 sp
FY 3: Värme och energi, 2 sp
FY 4: Kraft och rörelse, 2 sp
FY 5: Periodisk rörelse och vågor, 2 sp
FY 6: Elektricitet, 2 sp
FY 7: Elektromagnetism och ljus, 2 sp
FY 8: Materia och strålning, 2 sp

Skolans egna studieavsnitt:

FY 9: Repetition i fysik, 2 sp
FY 10: Programmering och elektronik, 2 sp
FY 11: Utlandsprojekt i fysik, 2 sp
TS 2: Hållbar livsstil, 2 sp. Ämnesövergripande studieavsnitt