Matematik – kort

STUDIEAVSNITT:  6 st obligatoriska, 2 st valfria nationella, X st valfria lokala

LÄRARE:
Annika West : e-post: annika.west@narpes.fi
Jenni Nyström : e-post: jenni.nystrom@narpes.fi (ledig)
Mikael Snickars : e-post: mikael.snickars@narpes.fi

STUDIEAVSNITT 1 är gemensam för lång och kort matematik

DU LÄR DIG:

·         Praktisk matematik med bl.a. procenträkning, sannolikhetslära, geometri och ekvationslösning
·         Ekonomisk matematik med skatter, räntor, sparande och löner

HUR JOBBAR DU I ÄMNET?

·         Tar del av teori via exempel
·         Räkneövningar enskilt och i grupper
·         Använder digitala arbetssätt, t.ex. datorprogrammet GeoGebra
·         Matematiklaborationer

FÖR VEM?

·         För dig som vill jobba praktiskt
·         För dig som behöver grunderna i vardagsmatematik
·         För dig som siktar på utbildningar med lägre krav på matematik

HJÄLPMEDEL OCH MATERIAL SOM BEHÖVS

·         MAOLs tabell
·         Räknare TI 30X Pro MultiView
·         Laptop
·         Gradskiva, passare, linjal och skrivdon

I VILKA YRKEN OCH / ELLER UTBILDNINGAR BEHÖVER DU KORT MATEMATIK?

·         yrken där det räcker med mer grundläggande kunskaper i matematik
·         utbildningar som baserar sig på de humanistiska ämnena i gymnasiet
·         vårdutbildningar som sjukskötare, barnmorska, fysioterapeut m.m.

Även i matematik görs exkursioner. Vi har besökt t.ex. Närpes sparbank och Närpes grönsaker.