Matematik – kort

STUDIEAVSNITT: 7 st obligatoriska, 2 st nationella valfria, 3 st lokala valfria

LÄRARE:
Annika West : e-post: annika.west@narpes.fi
Jenni Nyström : e-post: jenni.nystrom@narpes.fi
Mikael Snickars : e-post: mikael.snickars@narpes.fi

STUDIEAVSNITT 1 är gemensam för lång och kort matematik

DU LÄR DIG:

· Praktisk matematik med bl.a. procenträkning, sannolikhetslära, geometri och ekvationslösning
· Ekonomisk matematik med skatter, räntor, sparande och löner

HUR JOBBAR DU I ÄMNET?

· Tar del av teori via exempel
· Räkneövningar enskilt och i grupper
· Använder digitala arbetssätt, t.ex. datorprogrammet GeoGebra
· Matematiklaborationer

FÖR VEM?

· För dig som vill jobba praktiskt
· För dig som behöver grunderna i vardagsmatematik
· För dig som siktar på utbildningar med lägre krav på matematik

NATIONELLA STUDIEAVSNITT

MAG1: Tal och ekvationer, 2 sp
MAB2: Uttryck och ekvationer, 2 sp
MAB3: Geometri, 2 sp
MAB4: Matematiska modeller, 2 sp
MAB5: Statistik och sannolikhet, 2 sp
MAB6-7: Ekonomisk matematik, 2 sp
MAB8: Matematisk analys, 2 sp
MAB9: Statistik- och sannolikhetsfördelningar, 2 sp
MAB10: Repetition i kort matematik, 2 sp
MAB11: Tekniska hjälpmedel i kort matematik, 2 sp
MAB12: Studentexamensuppgifter i kort matematik, 2 sp
MAA09: Ekonomisk matematik och talföljder, 2 sp. Ämnesövergripande studieavsnitt

HJÄLPMEDEL OCH MATERIAL SOM BEHÖVS

·         MAOLs tabell
·         Räknare TI 30X Pro MultiView
·         Laptop
·         Gradskiva, passare, linjal och skrivdon

I VILKA YRKEN OCH / ELLER UTBILDNINGAR BEHÖVER DU KORT MATEMATIK?

·         yrken där det räcker med mer grundläggande kunskaper i matematik
·         utbildningar som baserar sig på de humanistiska ämnena i gymnasiet
·         vårdutbildningar som sjukskötare, barnmorska, fysioterapeut m.m.

Även i matematik görs exkursioner. Vi har besökt t.ex. Närpes sparbank och Närpes grönsaker.