Om Närpes gymnasium

Närpes gymnasium är idag en modern skola med drygt 120 studerande, vi är som en stor familj som känner varandra väl. Vårt gymnasium vill erbjuda den studerande en god allmänbildning på svenska till grund för fortsatta studier på universitet, yrkeshögskola eller institut. Vi har ett bra kursutbud vilket gör att du kan specialisera dig på ditt intresseområde från och med andra året.  Vi har en kompetent och aktiv lärarkår som jobbar just för dig. Genom att studera hos oss kan du skräddarsy din egen utbildning enligt intresse och mål.

Vi har satsat mycket på det laborativa i fysik, kemi och biologi varför vi erbjuder många laborationer och demonstrationer i kurserna och i labbkurserna. Vi mikroskoperar plankton och celler, dissekerar minkar, gör olika vattenanalyser, tar reda på salthalten i livsmedel, undersöker elektriska fenomen och olika krafter, programmerar med mikrokontroller osv.

Vi erbjuder också möjlighet att börja läsa tyska och franska från grunden när du kommer till gymnasiet. Läs språk, språk kommer du att behöva i framtiden! Vi håller också kontakten till samhället varför vi besöker olika skolor och företag, ibland hinner vi också på en resa utomlands som t.ex. till Tyskland eller Frankrike.

Tillsammans med studerandekåren ordnar skolan olika aktiviteter utanför klass som blir en motvikt till skolarbetet, ett tillfälle där vi får umgås tillsammans under andra trevliga former. Vi ordnar friluftsdagar, konserter, teaterbesök, trerätters middagar, föreläsningar, debatter med mera.

Under din gymnasietid kan du även satsa på musik, dans eller idrott. Musiklinjen erbjuder dig möjlighet att musicera i grupp, spela i band, sjunga och utvecklas individuellt som musiker. Idrottslinjerna ger dig möjlighet att hålla på med din favoritsport i skolan och träna med din egen förening på fritiden. Du kan antingen träna på toppnivå eller delta för motionens skull. Du erbjuds också möjligheten till att utöva dans i anknytning till dina gymnasiestudier. Testa på olika dansstilar och utöka förståelsen för danskonst. I alla praktiska ämnen är det möjligt att avlägga gymnasiediplom.

Du kan också kolla in oss på Facebook eller på vår blogg, narpesnytt.wordpress.com

Har du frågor, tag kontakt med skolans rektor Mikael Snickars, 040-5877 928 eller mikael.snickars@narpes.fi så skräddarsyr vi just din utbildning för din framtid.

Varmt välkommen till Närpes gymnasium!