Hälsokunskap

STUDIEAVSNITT:  1 st obligatorisk, 2 st valfria nationella, X st valfria lokala

LÄRARE:  Johanna Berlin  e-post: johanna.berlin@narpes.fi

Anna Fröding e-post: anna.froding@narpes.fi

Rebecka Lidman e-post: rebecka.lidman@narpes.fi

DU LÄR DIG:

* att ta ansvar för din egen och andras hälsa

*I de valfria studieavsnitten studeras mera ingående de hälsoresurser som en ung människa behöver i vardagslivet, hälsovanor och olika sätt att ta vara på sig själv samt andra hälsofrågor med utgångspunkt i ansvarsfull vuxenhet och föräldraskap.

HUR JOBBAR DU I HÄLSOKUNSKAP?

* grupparbeten, egna forskningar, föreläsningar

I VILKA YRKEN OCH / ELLER UTBILDNINGAR BEHÖVER DU HÄLSOKUNSKAP?

* Allmänbildning

* Framtida utbildning inom hälsovården (sjukskötare, fysioterapeut, massör osv.)