Hälsokunskap

KURSER:  1 st obligatorisk, 2 st fördjupade, 3 st tillämpade

LÄRARE:  Johanna Berlin  e-post: johanna.berlin@narpes.fi

 

DU LÄR DIG:

* att ta ansvar för din egen och andras hälsa

*I de fördjupade kurserna studeras mera ingående de hälsoresurser som en ung människa behöver i vardagslivet, hälsovanor och olika sätt att ta vara på sig själv samt andra hälsofrågor med utgångspunkt i ansvarsfull vuxenhet och föräldraskap.

HUR JOBBAR DU I HÄLSOKUNSKAP?

* grupparbeten, egna forskningar, föreläsningar

I VILKA YRKEN OCH / ELLER UTBILDNINGAR BEHÖVER DU HÄLSOKUNSKAP?

* Allmänbildning

* Framtida utbildning inom hälsovården (sjukskötare, fysioterapist, massör osv.)