Huslig Ekonomi

STUDIEAVSNITT:  3 st valfria lokala

LÄRARE:  Johanna Berlin  e-post: johanna.berlin@narpes.fi

Du kan avlägga ett gymnasiediplom i huslig ekonomi.

HUR JOBBAR DU I ÄMNET?

* teori varvat med praktik med betoning på det praktiska arbetet

I VILKA YRKEN OCH / ELLER UTBILDNINGAR BEHÖVER DU ÄMNET?

* i ditt dagliga liv