Namn: Anna Rosendahl

Student från NG år: 2009

Har studerat arkitektur vid Aalto-universitetet (2009-2015)

Hur är studierna uppbyggda?

Studierna består till stor del av planeringsarbeten och inlämningsuppgifter, som görs ensam eller i grupp beroende på kursen. En typisk planeringsuppgift börjar med att man får en plats och ett rumsprogram för den byggnad man ska planera. Byggnaden kan till exempel vara ett konstmuseum, ett daghem, ett höghus med studiebostäder eller ett ålderdomshem. Först besöker man platsen och gör en analys av utgångsläget. Därefter börjar man fundera på hur byggnaden ska se ut för att passa in i sin omgivning, och hurudan planlösning den ska ha för att vara funktionell. Man skissar, bygger modeller och gör ritningar. Under arbetets gång får man handledning av arkitekter och till kurserna hör oftast också föreläsningar som stöd för planeringen. Praktik är inte en obligatorisk del av arkitektutbildningen, men de flesta jobbar på någon arkitektbyrå vid sidan av studierna. Tenter har man bara i ett fåtal kurser.

Vad är det man studerar? 

Under de tre första åren har man grundkurser från olika ämnesområden inom arkitektur: byggnadslära, samhälls- och stadsplanering, bostadsplanering, arkitekturhistoria etc. Dessutom har man en hel del IT-kurser för att lära sig de program som används i branschen. När grundkurserna är avklarade kan man börja fördjupa sig i de ämnesområden som man är mest intresserad av. Slutarbetet gör man i antingen byggnadsplanering, samhälls- och stadsplanering eller arkitekturhistoria och -teori.

Vad har varit mest intressant hittills inom studierna?

Jag visste redan i ett tidigt skede av studierna att jag ville fördjupa mig i bostadsplanering, och det var också i det ämnet som jag gjorde mitt slutarbete. Den mest intressanta kursen handlade om varierande levnadssätt och uppgiften var att planera modulära egnahemshus åt en stor hustillverkare i Japan. För att lyckas med uppgiften studerade vi den japanska kulturen, det sociala livet, hur jordbävningar påverkar byggandet etc. Kursen gjordes i samarbete med en högskola i Japan, och efter kursen åkte vi dit för att träffa de japanska kursdeltagarna och presentera våra arbeten för hustillverkaren.

Vad kan man jobba med efter examen?

Efter examen börjar de flesta jobba på någon arkitektbyrå, men man kan också jobba åt en stad eller kommun. Man kan till exempel arbeta med byggnadsplanering, restaurering av gamla byggnader, samhälls- och stadsplanering eller landskapsplanering. Som arkitekt kan man också jobba med inredningsplanering, formgivning av möbler och andra typer av design.

Vilka ämnen fördjupade du dig i i gymnasiet? Finns det andra ämnen du även borde ha läst mer av redan i gymnasiet?

Jag fördjupade mig i bildkonst, lång matematik och fysik. Inträdesprovet till arkitektutbildningen består av en förhandsuppgift i bildkonst, ett prov i matematik samt ett rit- och planeringsprov. Det är alltså till stor nytta att ha studerat så mycket bildkonst som möjligt. Lång matematik är inget krav för att bli antagen till arkitektutbildningen, men uppgifterna i matematikprovet motsvarar gymnasiets långa lärokurs. Fysikkurserna klarar man sig utan, men de ger en allmänbildning som kan vara bra att ha i de arbetsuppgifter som arkitektyrket innebär.

Varför (och för vem) skulle du rekommendera din högskola/ditt universitet och din studiestad? 

Jag skulle rekommendera arkitektutbildningen till dig som är kreativ, tycker om att rita och är intresserad av din omgivning. Det är också bra om du tycker om att jobba på dator, eftersom den är arkitektens viktigaste arbetsredskap. Aalto-universitets arkitektutbildning är den mest uppskattade i Finland, och jag kan varmt rekommendera Helsingfors som studiestad.

Du som redan är klar med studierna och jobbar kan gärna berätta mer om övergången från studier till yrkesliv.

Under studietiden fick jag jobb på arkitektbyrån Joarc Architects, som specialiserat sig på planering av bostadshus för privata kunder. Jag jobbade några dagar i veckan vid sidan av studierna, och när jag blev klar från skolan fick jag genast fast anställning. Jag jobbar fortfarande där och trivs jättebra med såväl arbetsuppgifterna som mina kollegor.

www.joarc.fi

Övrigt som du vill lyfta fram kring temat gymnasiet-studier-yrkesliv?

Jag svarar gärna på frågor om arkitektutbildningen och yrkeslivet som arkitekt, så ta gärna kontakt med mig via t.ex. Facebook om du vill veta mera.

http://www.aalto.fi/sv/studies/education/programme/arkkitehtuuri/