Hejsan!

Mitt namn är Tobias Jacobson och
jag tog studenten vid Närpes Gymnasium år 2010. För tillfället är jag inne på
mitt sista studieår vid Åbo Akademi i Åbo där jag studerar matematik och kemi.
Dock är inte dessa mina huvudämnen. Som huvudämne har jag läst pedagogik och
gått klasslärarlinjen vid Åbo Akademi i Vasa, samma universitet, annan
studiestad.

Mina studier har inte alltid haft
en spikrak riktning. Jag sökte in till klasslärarlinjen vid pedagogiska
fakulteten (a.k.a. Peffan) i Vasa redan samma år som jag tog studenten. Trots
att jag skulle rycka in i militären samma år så valde jag att ansöka i och med
att man får spara platsen och skjuta upp den tills nästa år. Jag kom tyvärr
inte in på första försöket, eftersom jag ändå inte kunde ta emot platsen samma
år var det inte heller hela världen för min del, även om självförtroendet fick
sig en liten törn. Nästa år gjorde jag ett försök att höja mitt betyg i
studentskrivningarna i modersmål och engelska, vilket lyckades och det hjälpte troligtvis
vid ansökningen till Peffan i och med att jag fick en plats år 2011.

Studierna på klasslärarlinjen var
mycket varierande. Vid ena tillfället sitter man i en stor föreläsningssal och
lär sig om den psykologiska utvecklingen som barn genomgår i olika åldrar för
att vid nästa tillfälle hålla lekar ute i skogen på Vasklot. Examineringen i
kurserna var till viss del tenter, men väldigt ofta handlade det om att skriva
olika inlämningsarbeten, antingen i grupp eller enskilt. I utbildningen ingår flera
praktiker, varav avslutande praktiken är den längsta (fyra veckor). Det finns
både obligatoriska och valfria praktiker, och de valfria praktikerna kan till
exempel göras utomlands.

De första tre åren vid
klasslärarlinjen var relativt styrda, man läser de grundkurser som ingår i
studiehelheten, men längre fram i studierna har man större valmöjlighet. Bland
annat ska man läsa minst ett valfritt biämne. Jag till exempel valde först
engelska som biämne.

Jag åkte på utbytesstudier i
samband med mina biämnesstudier i engelska. Jag åkte till USA, närmare bestämt
Utica College, som finns i delstaten New York. En stor fördel med utbytesstudier
är att man lär känna människor från hela världen.

Då jag kom hem från mitt utbyte tog
jag ett mellanår och jobbade på ”backan” i Närpes högstadium som matematik-,
kemi- och fysiklärare. Under detta år fick jag mersmak för att undervisa i
dessa ämnen och sadlade därför om för att studera matematik och kemi som långa
biämnen, vilket skulle ge mig behörighet i att undervisa på högstadienivå.

Vissa av biämnena kan man läsa i
Vasa, medan vissa läses i Åbo. Olika ämnen har sina baser i olika studiestäder.
Ämnena matematik och kemi har sin bas i Åbo och därför bar det av dit för att
studera dessa ämnen.

I skrivandets stund har jag en kurs
i matematik att avlägga än, och med den examen som jag förhoppningsvis håller i
min hand om ett par veckor så kan jag jobba antingen på förskola eller som
klasslärare i åk 1–6, och i och med att jag också har läst matematik och kemi
som biämnen är jag också behörig ämneslärare i åk 7–9.

I gymnasiet läste jag fördjupade kurser
i matematik, kemi och psykologi. Det känns som att jag har haft nytta av alla
dessa ämnen, men jag tror att om man väljer att studera till klasslärare är
inget ämne bortkastat att fördjupa sig i då klassläraryrket är så pass mångsidigt.
Man ska kunna undervisa grunderna i alla ämnen, men det man själv brinner för
tycker jag ska få lysa genom i den egna undervisningen.

Det jag vill säga med detta
inlägg är att man inte behöver vara rädd för att ändra på riktningen på sin
utbildning och sina studier, vare sig det handlar om att byta biämne eller
utbildning helt. Det kanske tar lite längre tid att bli klar med sina studier
(åttonde studieåret här hej), men de erfarenheter man får i form av olika utbildningar,
studieliv, utbytesstudier, föreningsliv, vänner och kontakter väger upp för
detta tusenfalt. Och för att citera ett flertal föräldrar, mor- och
farföräldrar, släkt, m.fl.: ”Tu hiendar no arbet!”

//Tobias Jacobson