”Minä olen Josefin ja en puhu suomea”, det var det jag sa första dagen i skolan. Ja, jag valde alltså att åka och studera på finska med ganska så dåliga finskakunskaper. Språk har aldrig varit min grej, men att prata med olika människor, det har jag däremot alltid tyckt om. Jag har alltid velat lära mig finska, och fastän jag alltid har läst finskaläxorna har det aldrig riktigt blivit till något, eftersom jag så sällan har haft tillfälle att använda det. Därför var valet att åka till Ilmajoki och studera till agrolog väldigt självklart.

Att studera på ett annat språk än det egna modersmålet är det bästa jag någonsin har gjort. Men det har också varit något av det mest krävande jag har gjort. Det har helt klart varit utanför min bekvämlighetszon, men gör man något som är utanför bekvämlighetszonen ger det också mycket mer. Vad har då studierna i Ilmajoki gett mig? Jo jag har lärt mig finska, skolan har gett mig möjlighet att göra praktik, som jag har gjort i östra Finland och Sverige, jag har också haft möjligheten att åka på utbytesstudier till Skottland.  Men främst av allt, jag har fått vänner från alla delar från Finland. Jag har fått vänner som jag delar samma intresse med, vänner som förstår mig och jag trivs med och dessutom vänner som jag får prata finska med.

Jag har alltid blivit positivt bemött, alltid varit välkommen med på allt fastän jag inte alltid har kunnat säga så mycket. Aldrig har någon skrattat åt mig fastän jag har sagt fel, vilket jag har gjort ganska ofta. Lärarna har varit förstående, lektionerna och studiematerialet har förstås alltid varit på finska men om jag har velat har jag haft möjlighet att skriva inlämningsuppgifter, tenter och examensarbetet på svenska.

Jag har haft väldigt stor nytta av att lära mig finska, vill jag t.ex. delta i ett evenemang och det är på finska är det idag inte ett problem. Att vara tvåspråkig ger också en fördel när man söker jobb, utbudet av arbetsplatser är större men man har också större chans att bli vald om man behärskar de båda inhemska språken. I skrivande stund sitter jag faktiskt i bilen på väg till östra Finland för att åka och handla får, något jag kanske inte skulle ha vågat göra om jag inte hade kunnat prata finska. Jag rekommenderar verkligen att studera på ett annat språk än ditt modersmål, vare sig det handlar om hela utbildningen, någon kurs, praktik eller utbytesstudier. Ja, det kan vara krävande men det är så värt!

Josefin Norrback
(student från Närpes gymnasium 2013)