De studerande som går MO9 har skrivit en dikt tillsammans. Alla bidrog med ett ord som uttrycker ”rädsla”, ”skräck”, ”obehag” och/eller ”spänning”. Vi kastade om orden och Simone, Emmy, Rasmus L, Christian, Jannica, Nathalie, Saana, Anton V, Martina, Emille, Amalia, Mathias och Madeleine B skrev var sin rad utgående från dessa ord. Resultatet ser ni här:

 

”Kollektivt självmord”

Vilsen i eget hem

KYLAN närmar sig

Jagad av mina egna tankar

Ändlöst misslyckande

Hjälp nästan inom räckhåll

Ondskans strypgrepp

Att ändå kannibalistiskt äta andras inre

Lidande som inte syns

Mörkret slukar mig

Mina andetag räcker inte till längre

Paranoian får en klimax

Nära människor som har förändrats

Sömnlös varje natt