Jag är en modersmålslärare på skolbänken. När jullovet kommer ska jag vara många insikter och 15 studiepoäng rikare. Att delta i Gränsland är, för att använda en sliten metafor, en resa. Jag reser fram och tillbaka mellan olika hållplatser.

Hållplats se

Jag ser sådant som jag tidigare missat. Jag ser saker på nya sätt. I klassrummet finns till exempel studerande med andra hemspråk än svenska och jag har fått hjälp att se skillnaden mellan vardagsspråket och språket som tankeverktyg. Utmaningen i att lära sig stoffet och det nya språket samtidigt. ”Want to learn about the other without othering the other”, säger Denise Patmon.

Hållplats kunna

Det är här jag påminns om att jag kan mycket och att jag har en god grund. Det i sig är en upplyftande påminnelse. Allt är inte nytt. Samtidigt lär jag mig också nya begrepp och jag får repetera och fördjupa mina kunskaper. Skillnaden mellan digitalisering och digifiering, fördjupning av partesmodellen inom retoriken, byggstenar i bilderboken och i den grafiska romanen…

Hållplats våga

Jag vågar dansa dikt. Jag vågar släppa kontrollen. Jag vågar låta mina studerande styra. Jag vågar lämna klassrummet så att vi kan lära oss också utanför det. Jag vågar testa nya saker.

Hållplats tänka

Det är svårt att granska sin egen verksamhet. I samarbetet med handledare och med andra lärare får jag insikter i hur andra gör, hur jag skulle kunna göra och hur jag faktiskt gör. Jag tänker didaktik mer än tidigare.

Hållplats läsa

Min favorithållplats. Jag stärks i min syn på att allt kan uppnås i, från och genom litteraturen. Som Anna i Stian Holes bilderbok Morkels alfabet samlar vi på bokstäver, ord och texter som vi sedan kan samlas kring.

09

Stian Hole: ”Morkels alfabet”

Hållplats skriva

Skrivpedagogik, kollaborativt skrivande, vikten av instruktioner och modeller, att vara en skrivande lärare, att skriva för en mottagare, att vi blir delaktiga i varandras skrivprocesser, att skriva på tangent utan att bli pratig… Listan kan göras lång!

Hållplats göra

Jag vill göra allt, men jag får nöja mig med att göra lite i taget. Jag testar mig fram och samlar listor med idéer för kommande lektionssekvenser.

Hållplats orka

Förändring känns, annars är det ingen förändring som har skett. I gränslandets klassrum frågar jag mig ibland hur jag ska orka. Ännu en workshop parallellt med att mina lektioner ska flyta. Ännu en skrivuppgift som ska lämnas in samtidigt som jag ska läsa 25 av mina studerandes skrivkompetenstexter. För det mesta är detta ändå en hållplats som ger mig ork. Jag får energi av nya idéer och av möten med andra som kan och bryr sig och vill. Tack Gränsland för det!

Ia Enroth