Berättelser kan se ut på många olika sätt. De kan handla om precis vad som helst, allt från en berättelse om en flicka som är ute och leker med sin cykel till något allvarligt som förekommer i vårt samhälle, till exempel rasism. Berättelser kan vara påhittade eller baserade på något som har hänt på riktigt. Jag tror att berättelser av olika slag har en väldigt stor betydelse för människor, även om man inte tror det. De sagor man hört som liten har troligtvis påverkat ens personlighet och värderingar i vuxen ålder mer än vad man tror.

Berättelser är inte bara sagor som man berättar för barn innan de ska sova, de är mycket mer än bara påhittade sagor. Berättelser är viktiga, de behövs och har en avgörande betydelse i många olika sammanhang. Till exempel skulle ingen veta någonting om Förintelsen idag om ingen berättat eller skrivit om den. Vi människor skulle inte veta någonting om vad som hänt innan vi själva föddes om det inte vore för berättelser. Berättelser behövs för att vi människor ska kunna se hur världen har förändrats. De behövs också för att vi människor ska lära oss något av det förflutna och inte upprepa samma misstag som någon annan har gjort. Berättelser om vad som hänt gör att vi människor inte gör samma misstag om och om igen. Framförallt lär berättelser oss saker, som vi annars inte skulle ha någon aning om.

När jag har hört eller läst berättelser av människor som varit med om hemska saker blir jag också tacksam för hur bra jag har det. Jag tycker att det är viktigt att vi människor hör berättelser om hemska händelser för att uppskatta det vi har och få ett större perspektiv på saker. Utan berättelser skulle vi inte heller i samma utsträckning veta hur människor som lever på andra sidan jordklotet har det. Utan berättelser skulle vi leva helt i vår egen lilla verklighet.

I artikeln “Är du formad av Pippi eller Potter?”, skriven av Hanna Nordenswan och publicerad 26.11.2015 på svenska.yle.fi, diskuterar hon hur berättelserna man hör och läser som barn påverkar oss hela livet. I artikeln berättar också Mia Österlund, som är docent i litteraturvetenskap vid vid Åbo Akademi och specialiserad på barn- och ungdomslitteratur, om sina tankar kring ämnet. Österlund anser att barnlitteraturen påverkar oss mycket som barn och formar oss till de vi är som vuxna. Österlund diskuterar också om spel kan leda till att barnböckernas förekomst minskar, vilket hon inte helt tror på. I artikeln tas också upp att äldre berättelser har en annan syn på till exempel könsroller, och hur detta kan påverka barnens uppfattning av det hela. Österlund poängterar då att man i sådana fall ska diskutera detta med barnen så de blir medvetna om hur samhället har förändrats, istället för att undvika äldre litteratur helt och hållet. Mia Österlund tar också upp hur olika hjältar i berättelser formar olika generationer och hur detta ska bli intressant att följa med och se hur det utvecklas i framtiden.

Jag tror också, som Mia Österlund säger i artikeln, att barnlitteratur har en stor betydelse för hur barn ser på världen. Barn får förebilder genom att lyssna på eller läsa sagor, vilket jag också tror är viktigt när barn utvecklas till vuxna människor. Barnen tar modell av de personer som de ser upp till, vilket förhoppningsvis gör dem till starka individer. I berättelser är allt möjligt, vilket ger hopp i svåra situationer. Berättelser för barn lär dem mycket och gör dem allmänbildade.

Jag tror och hoppas att de berättelser som mina föräldrar läste och berättade för mig när jag var liten har påverkat mig och mina värderingar som jag har ännu idag. Jag har i alla fall fått många förebilder från sagor och berättelser mina föräldrar har läst för mig. Till exempel har jag beundrat Pippi Långstrump för att hon är så självständig och Mumintrollets mamma för att hon alltid är så snäll och förstående. Berättelser behövs för att vi som barn ska få förebilder och värderingar som vi behöver för att bli så bra människor som möjligt.

Men enligt mig är det inte bara barn som behöver höra eller läsa berättelser, utan jag tycker att det är minst lika viktigt att vuxna tar del av dem. Även om de berättelser som vuxna tycker är intressanta ofta tar upp helt andra saker, finns det också många likheter. Berättelser för vuxna behövs för många olika saker, till exempel för att vuxna ska slappna av men också för att bli mer medvetna om saker och ting.

Artikeln “Hédi Fried om orden som befriar” skriven av Anna Kågström som publicerades 20.6.2017 på tidningenfolkhögskolan.se behandlar Förintelsen. Artikeln handlar om Hédi Fried som är en av Förintelsens överlevande, och hon visar att hon tycker det är viktigt att ta upp svåra ämnen som detta, genom att prata och skriva om sina upplevelser. Fried berättar även om sina egna åsikter kring dagens situation i världen, som enligt henne inte är bra. Men Fried lägger vikt vid att det är viktigt att alla bidrar till att göra världen till en bättre plats, och att man inte ska bli rädd. Hédi Fried berättar om sin uppväxt i Sighet i norra Transsylvanien, där hon bodde tillsammans med sin mamma, pappa och lillasyster, och hur deras liv förändrades till följd av Förintelsen. Fried kom till Sverige 1945 och fick så småningom barn och utbildade sig till psykolog för att hjälpa andra som varit med om traumatiska upplevelser. Fried beskriver hur viktigt hon tycker det är att våga prata om jobbiga saker och vara positiv.

Förintelsen är enligt mig ett väldigt bra exempel på hur viktiga berättelser är. Jag tycker att det är viktigt att berättelser som dessa lever vidare, även när det inte längre finns människor som varit med om det kvar bland oss. Berättelser som dessa lär oss människor så mycket saker, till exempel hur fel det kan gå om man inte säger emot. Vi lär oss också att undvika att något liknande händer igen. Det är viktigt att vi är medvetna om vad som hänt förr för att vi ska bli allmänbildade och kloka människor.

Både berättelser som är ägnade åt barn och vuxna behandlar viktiga ämnen men på olika sätt. Berättelser som är tillägnade barn lägger grunden till att senare kunna förstå och tolka mer invecklade berättelser för vuxna. Både i Hanna Nordenswans artikel “Är du formad av Pippi eller Potter” och Anna Kågströms artikel “Hédi Fried om orden som befriar” behandlar man berättelsers betydelse för människans och hens utveckling, även om artiklarna behandlar väldigt olika berättelser. En gemensam slutsats, efter att ha läst båda artiklarna, är att det är viktigt att fortsätta berätta berättelser och diskutera svåra och invecklade ämnen.

Berättelser behövs för att människor ska kunna se världen ur ett större perspektiv. De behövs för att man ska kunna lära sig nya saker om allt från historia till dagens samhälle. Berättelser gör att vi människor kan utveckla oss själva och våra värderingar. Men de behövs också för att vi människor ska kunna koppla av och leva oss in i en annan värld.

Olivia Gullans