Jag heter Torgny Backman och blev student från Närpes gymnasium år 2015. Idag studerar jag biologi vid Helsingfors universitet.

Bild_12

Efter att vi under höstfågelexkursionen bongat fåglar passade vi på att njuta av soluppgången.  Torgny Backman (till vänster) med en studiekompis

Att studera biologi vid uni är väldigt mångsidigt. Första läsåret innehåller allmänna studier om biologins olika delområden men från och med början av det andra läsåret inriktas studierna på ett huvudämne och ett eller flera biämnen. Som huvudämne och biämnen kan man välja ekologi och evolutionsbiologi, fysiologi och neurovetenskap, växtbiologi, genetik eller mikrobiologi. Om man vill expandera sina kunskaper inom andra områden än biologi kan man även välja biämnen från andra fakulteter än bio- och miljövetenskapliga fakulteten och läsa till exempel geografi, kemi eller farmaci.

cof

På kursen ”Introduktion till botaniken” besökte vi Kajsaniemi botaniska trädgård och kollade på biotopenliga växter.

Biologistudiernas uppbyggnad är mycket mångsidig och innehåller föreläsningskurser, fågel-, svamp- och växtexkursioner, labbkurser samt fältkurser. Föreläsningskurserna varierar kraftigt men kan utöver vanliga föreläsningar, självstudier och tenter innehålla bland annat essäer, inlämningsuppgifter, självständiga seminarier, gruppseminarier och grupparbeten. Fågel-, svamp- och växtexkursioner går ut på att man under till exempel en helg åker ut i naturen för att förbättra sina artkännedomskunskaper och för att se djuren eller växterna i deras naturliga habitat. Labbkurser utförs i ett labb där man utför arbeten inom olika områden såsom mikrobiologi och genetik, samt skriver labbdagböcker och labbrapporter. Fältkurser kan innehålla t.ex. artkännedomslära eller forskning och hålls oftast vid någon av universitetets biologiska stationer såsom Tvärminne zoologiska station eller Lampis biologiska station.

cof

Här mätte vi metabolismen på en sork. Under fysiologilabbkursen mätte vi också metabolismen på oss själva.

Det mest intressanta hittills har helt klart varit de två fältkurser jag deltagit i. Dessa har varit väldigt olika men båda har letts av klipska och beundransvärda forskare. Den ena fältkursen gick ut på att undersöka växtartrikedomen inom olika habitat, göra ett herbarium och en evertebratsamling. Under den andra fältkursen bedrevs forskning i små grupper varpå vi skrev en vetenskaplig rapport och framförde våra resultat för resten av gruppen. Det var väldigt intressant att själv få bygga upp sitt experiment och sedan utföra det. Kursen gav stor inblick i hur forskning går till.

Bild_6

På höstfågelexkursionen fick vi bevittna när man under flytten räknade fåglar genom att fånga dem med nät.

En utexaminerad biolog får en akademisk titel och inte ett yrke. Därmed kan en biolog få många olika arbeten som exempelvis kräver att man är magister. Man kan bland annat arbeta som lärare, forskare, företagare, sjukhusbiolog/ -genetiker, miljöförvaltare eller arbeta inom läkemedelsindustrin.

I gymnasiet läste jag lång matematik och fördjupade kurser i biologi, kemi och fysik. Dessa studier har varit till stor hjälp i mina fortsatta studier eftersom det finns obligatoriska grundkurser som behandlar stora delar av dessa ämnen. Det finns t.ex. en kemikurs där man går igenom alla gymnasiets kemikurser. Om man i gymnasiet redan läst de fördjupade kurserna i kemi blir denna kurs betydligt lättare. Närpes gymnasiums extra biologikurser har varit extra nyttiga i mina universitetsstudier då man fått öva på praktiska delar som att mikroskopera och arbeta i labb.

Bild_13

Biologistudier i Helsingfors universitet sker i det vackra kampuset Vik.

Helsingfors är en vacker studiestad där det finns många sevärdheter och fina parker och naturrutter. Det rika studielivet och de många möjligheterna att utöva och prova på nya intressen gör att det i Helsingfors är lätt att möta nya bekantskaper från olika delar av Finland och utlandet. Jag rekommenderar starkt Helsingfors universitet eftersom studierna är av hög standard och ger möjligheter att på ett mångsidigt sätt förena kunnandet från olika områden och utvidga sina yrkesmöjligheter.

https://www.helsinki.fi/sv

http://www.helsinki.fi/biovetenskaper/studier/biologi.htm