Bokryggsdikter som en av de avslutande uppgifterna i MO8 hösten 2022. Varje titel (bokrygg) bildar en rad i en dikt.

Dikterna är skapade av Ida Wikman, Mandy Hellman, Amanda Hellström, Linn Snickars och Wilma Westerback.