Mitt namn är Johanna Sand och jag blev student från Närpes gymnasium våren 2014. Sen dess har jag hunnit ha ett mellanår utanför Finlands gränser och är nu inne på mitt tredje år till byggnadsingenjör vid Yrkeshögskolan Novia i Vasa. I skrivande stund är jag i Oslo eftersom jag spenderar vårterminen här för utbytesstudier.

Efter gymnasiet hade jag inte riktigt någon aning vad jag ville göra så jag sökte till några olika utbildningar utan att riktigt önska att komma in till det ena mer än det andra. Jag visste fortfarande inte riktigt vad jag ville så jag tog ett mellanår och funderade på saken. Efteråt var jag redo att börja studera igen så utbildningen till byggnadsingenjör i Vasa kändes som ett gott val, och nu i efterhand är jag väldigt glad över mitt beslut eftersom mitt intresse för byggbranschen bara ökat sedan dess.

Studierna till byggnadsingenjör är planerade till fyra år, och vid varje läsårs slut har man en praktikperiod på ca 7 veckor som många ofta kombinerar med sitt sommarjobb, och praktikperioden ska helst tangera byggbranschen på något sätt. Första året läser man ganska mycket allmänna ämnen såsom matematik, fysik och språk men man lär sig även grunderna i olika ritprogram och byggämnen. Man väljer senare en inriktning; produktion eller konstruktion. Produktion innebär att man mera ute på fältet på en byggarbetsplats som exempelvis ansvarig medan konstruktion är mer inriktat på planering. Man kommer mer och mer in i branschen ju längre man studerar.

Ett vintrigt Vasa

I gymnasiet gick jag musiklinjen och fördjupade mig även inom matematik, fysik, kemi och biologi. Även om det inte är nödvändigt har jag absolut haft nytta av alla dessa ämnen i min utbildning men främst matematik och fysik eftersom ingenjörsstudier innehåller många ämnen som förutsätter räknekunskaper.

Det är väldigt blandat hur studierna utförs, det är allt från föreläsningar, självstudier och laborationer till inlämningsuppgifter, grupparbeten och tenter. Som tidigare nämnt studerar man mycket allmänna ämnen första året. Förutom dessa lär man sig att på olika sätt planera byggande på rätt sätt bl.a. med hjälp av olika sorters program som används i branschen. Utöver detta lär man sig både om nybyggande och renovering samt om byggteknik, hållbart byggande, ekonomi och ledarskap.

Det som jag uppskattar med utbildningen är att man studerar inom ett brett område vilket betyder man lär sig om många olika saker och eftersom byggbranschen ständigt utvecklas så finns det hela tiden något nytt att lära sig. Man har både teoretiska kurser, kurser om olika material och dess tillämpningsområden samt praktiska kurser. Personligen har jag tyckt om när man lärt sig planera och konstruera olika projekt. Man lär sig teorin i utbildningen och vartefter man kommer in i arbetslivet kan man tillämpa det man lärt sig och lär sig att koppla samman yrkesliv med studier.

Ett exempel på en uppgift inom utbildningen; att planera en tomt och en planlösning

Exempelvis kan man jobba som planerare/konstruktör, projektchef och ansvarig arbetsledare. Även om man väljer en inriktning är varken en rak väg utan endast en riktlinje så man har ett brett område att jobba inom oavsett val. Man kan även jobba inom väg, vatten och jordbyggnad helt beroende på intresse

Vasa är en passligt stor stad som är varken för stor eller för liten. Var femte person i Vasa är studerande vilket gör att man känner en samvaro och lär känna många andra människor som är i samma stadium i livet. Det ordnas många olika evenemang och det finns många valmöjligheter så det finns ett utbud för alla. Även om jag var lite tveksam att börja studera relativt nära hem kändes det sist och slutligen som ett bra val, och nu trivs jag väldigt bra. Utbildningen är rolig och passligt utmanande och jag kan rekommendera den till alla som har åtminstone ett litet intresse för praktiskt arbete, samhällsbyggande och/eller planering. Att studera ger en så mycket och man lär sig att ta ansvar och klara sig på egen hand. Samtidigt  får man vänner för livet och oändligt med upplevelser så även om man är tveksam kan det till slut bli riktigt bra.