Namn: Cecilia Stortåg

Student från NG år: 2015

Jag studerar tredje året på Hanken eller Svenska Handelshögskolan (som skolan egentligen heter) i Vasa

Studielivet
Hur är studierna uppbyggda?

Jag tror att studiernas uppbyggnad beror en del på vilket huvudämne och biämne man har. Jag har redovisning som huvudämne, där är det nog främst föreläsningar som gäller samt en tent i slutet av kursen. Som biämne läser jag handelsrätt, även de kurserna består nog främst av föreläsningar och tenter. Hittills på Hanken har jag haft få inlämningsarbeten, och de har främst varit i de obligatoriska grundkurserna, samma gäller för grupparbeten. I studierna på Hanken ingår också ett obligatorisk utbyte, man måste studera minst en termin utomlands.

Vad är det man studerar?
Studierna på Hanken är inom området ekonomi.  I Vasa kan man välja ett huvudämne och ett eller flera biämnen från följande:

  • Entreprenörskap och företagsledning
  • Finansiell ekonomi
  • Handelsrätt
  • Marknadsföring
  • Redovisning

I studierna ingår en obligatorisk grundkurs i alla huvudämnena, det finns flera ämnen i Helsingfors, även en grundkurs i dessa ämnen måste man ha. Man har också några matematikkurser samt en skriftlig och en muntlig kurs i svenska, finska och engelska.  Som tidigare nämnts så ingår också ett obligatoriskt utbyte utomlands på minst en termin.
Vad har varit mest intressant hittills inom studierna?
Jag måste säga att det obligatoriska utbytet har varit det mest intressanta inom mina studier. Jag spenderade höstterminen 2017 i Bergen, Norge på Norwegian School of Economics, Norges bästa business skola.  Att det var Norges bästa business skola märktes, det var en väldigt krävande skola, men där fick jag läsa den mest intressanta kursen jag haft hittills, den handlade om elmarknaden och förnybar energi, jag fick massor med ny intressant information. Något väldigt bra med kursen var också att varje lektion bestod av gästföreläsare från något företag, det var alltså inte en lärare som föreläste.  Vi har inga kurser om förnybar energi på Hanken, åtminstone inte i Vasa, så jag är väldigt glad att jag fick delta i den här kursen i Norge.
Förutom intressanta studier så var Bergen också en härlig stad att bo i. Fantastisk natur med berg och hav, samt ett väldigt mysigt stadscentrum.
Vad kan man jobba med efter examen?
Beroende på vilket huvudämne man har så kan man nog jobba med lite allt möjligt. Med redovisning som huvudämne är det nog kanske främst ekonomiavdelningen på ett företag som gäller. Andra möjliga arbetsplatser efter en utbildning från Hanken är banker eller försäkringsbolag, men som sagt, lite allt möjligt nog.

Vilka ämnen fördjupade du dig i i gymnasiet? Finns det andra ämnen du även borde ha läst mer av redan i gymnasiet?
Jag fördjupade mig i samhällslära, psykologi och tyska i gymnasiet. Jag tror inte att jag skulle haft nytta av att fördjupa mig mer i andra ämnen, psykologi har jag inte heller direkt haft nån nytta av på Hanken. Samhällslära har jag dock haft nytta av och kan definitivt rekommendera det ämnet till de som är intresserade av studier inom ekonomi. Tyskan har jag också fortsatt läsa på Hanken, på Hanken är tyska kurserna inriktade på business, vilket kan ge en internationella arbetsmöjligheter i framtiden.  Även tyska företag i Finland eller företag i Finland som idkar handel med företag i tyskspråkiga länder kan vara möjliga arbetsgivare i framtiden. Jag rekommenderar definitivt att läsa tyska eller franska i gymnasiet.

Svenska Handelshögskolan i Vasa

Varför (och för vem) skulle du rekommendera din högskola/ditt universitet och din studiestad?
Jag rekommenderar självklart Hanken till dem som är intresserade av ekonomi och samhället. Även personer som är intresserade av juridik kan studera på hanken, eftersom ämnet handelsrätt ger möjligheter till juridiska studier inom ekonomi.
Vasa som studiestad rekommenderar jag till dem som vill flytta hemifrån, men inte så långt hemifrån. Då kan du leva ett självständigt liv i en egen lägenhet, men samtidigt ha nära hem så att du kan åka hem i princip när du känner för det. Fördelen med Vasa är ju att det är en liten stad, centrum är väldigt litet, man lär sig snabbt vilka som är de snabbaste vägarna och man behöver varken buss eller bil, allt finns inom gång- eller cykelavstånd.

Övrigt som du vill lyfta fram kring temat gymnasiet-studier-yrkesliv?
Jag vill bara nämna att många tror att man måste vara bra på matte för att kunna studera på Hanken, det här är inte sant. Jag läste kort matte i gymnasiet och skrev inte ens matte i studenten. I handelsrätt används överhuvudtaget ingen matte, och i redovisning är det främst plus och minus som gäller. Även i de andra ämnena borde inte matten vara så krävande. Några obligatoriska matematik kurser måste man ha, men jag som hade endast kort matte i gymnasiet, hade ändå inga problem med att få godkänt i Hankens matematik kurser. Den matten man behöver på Hanken lär man sig där.

 
https://www.hanken.fi/sv