Året 2020 har gjort oss skickliga på att tänka om. Julfestkommittén fick detta läsår uppdraget att ordna en coronavänlig julfest på plats i skolan och resultatet blev riktigt lyckat. Vi firade med våra egna basgrupper i skilda klassrum och fick ta del av främst förinspelade programinslag. Med mycket skratt och god stämning i grupperna infann sig julfestkänslan på detta sätt också. Tack!

Här delar vi med oss av julfestprogrammen år 2020! Vi önskar alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Danslinjen:

Musiklinjen åk 1:

Lärarkören: