Jag heter Maria Ilomäki och blev student vid Närpes gymnasium år 2014. Sedan dess har jag tagit kandidatexamen i farmaci vid Åbo Akademi och studerar nu cell- och molekylärbiologi vid Åbo Akademi med sikte på en magister inom biologi. För att påbörja magisterstudier behöver jag först komplettera mina studier med kurser inom biologi. Åbo Akademi erbjuder magisterstudier i biokemi och cellbiologi, men jag har ännu inte valt vilken av de båda jag ska studera.

Studierna vid Åbo Akademi har varit varierande; en period kan bestå av två föreläsningar i veckan medan en annan period kan bestå av föreläsningar från morgon till kväll flera dagar i veckan. Största delen av studierna görs ändå på egen hand och ofta har man ganska mycket att läsa. Har man problem med studierna har man ändå fördel av att Åbo Akademi är ett litet universitet och man lätt kan kontakta och få hjälp av föreläsare. Studiecirklar är också vanliga och många uppgifter kan göras i grupp för att underlätta arbetet.

biocityBiocity, byggnaden där jag spenderat största delen av min tid, både som farmaci- och biologistuderande.

Studierna vid farmacin bestod av allt från grundkurser inom biologi och kemi till de ämnen som är viktiga inom farmacin, såsom farmakologi, farmaceutisk kemi, toxikologi, patologi och fysiologi. Vi hade också laborationskurser inom bl.a. läkemedelsframställning och läkemedelsanalys. Kurser inom finska, engelska och kommunikation har nästan alla linjer vid Åbo Akademi och farmacin var inget undantag. Den kanske viktigaste delen av studierna var ändå apotekspraktiken som sträckte sig över ett halvår och som jag själv utförde under två givande somrar i Lappfjärds apotek. Under praktiken fick jag inte bara tillämpa det jag lärt mig, utan jag lärde mig framför allt hur man arbetar som farmaceut.


Till vänster: Tillverkning av suppositorier.

Till höger: Analys av läkemedel leder till fina färger.

Under farmacistudierna fick jag ett särskilt intresse för biologiska läkemedel, speciellt deras tillverkning och formulering. Jag valde därför att söka in till biologin för att fortsätta med mina studier.

Vid biologin har jag hittills hunnit gå flera grundkurser om t.ex. miljöbiologi, men också kurser inom statistik och mikroskopiering. Som biämne läser man kemi, så många kemikurser ingår också i studierna. Studierna inom biologin har hittills varit till största delen likt farmacistudierna, men med en bredare synvinkel på allt som ingår i biovetenskaperna.

Aura_laktosagar

Odling av bakterier från Aura å under en mikrobiologikurs.

Efter kandidatexamen i farmacin får man behörighet att arbeta på apotek som farmaceut. Det betyder att man får ge ut receptbelagda läkemedel, rådgiva om läkemedel, tillverka vissa läkemedel m.m. Man kan också få arbete på sjukhusapotek, hos läkemedelstillverkare eller t.o.m. hos FIMEA (Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet).

Med examen inom biologi kan man också hitta jobb inom läkemedelsindustrin. Andra arbeten inkluderar biologilärare, forskare, laboratorieingenjör m.m. Arbete inom andra delar av industrin (såsom miljöindustrin) är också möjligt. I de flesta fall krävs dock att man har en magisterexamen inom biovetenskaperna.

Kemi, biologi och språk såsom engelska och franska var de ämnen jag läste mest i gymnasiet. Jag läste och skrev också kort matematik i studentskrivningarna. Såhär i efterhand har jag funderat att lång matematik kanske skulle ha varit fördelaktigare för mina studier, men jag har ändå klarat mig helt bra med mina kunskaper från kort matematik.

IMG_5520

En solig vapp på Vårdberget i Åbo.

Åbo är den perfekta studiestaden för dem som vill ta steget ut ur Österbotten och prova på att bo i en större stad. Åbo är verkligen en stad för studerande och evenemang för studerande ordnas hela tiden. Dessutom är det en vacker stad med lång historia och mycket att se och uppleva. Jag rekommenderar verkligen Åbo Akademi som universitet; kursutbudet är bra, föreningarna som verkar inom universitetet är intressanta och framför allt bedrivs det spännande forskning på universitetet.

http://www.abo.fi/

http://www.abo.fi/fakultet/presentation_farmaci

http://www.abo.fi/fakultet/biovetcellmolbio