Vi som valde Företagsamhet i temaveckan fick lära oss mer om hur det är att starta och driva ett eget företag. Programmet bestod av både teori och praktik. Vi fick själva lösa problem och testa på sådant som egenföretagare ställs inför. Vi blev även inspirerade av att besöka företag och möta företagare inom många olika branscher.

Det som var mest givande med hela veckan var det projekt som vi själva avslutningsvis fick jobba med. Vi delades in i två grupper och varje grupp fick ett eget uppdrag. Närpes glass ville att vi skulle komma på sätt att öka försäljningen och synligheten på den finska marknaden. Livsvinn bad oss komma med idéer kring vad man kunde göra med den svårsålda produkten bröd. Vi jobbade inom grupperna med våra uppdrag och fick sedan hålla presentationer för representanter från de två företagen – Magnus Westerlund från Närpes glass och Linnea Strand från Livsvinn. Före grupparbetet hade vi besökt båda företagen och efter presentationerna gav de oss respons och konstruktiv kritik, vilket var väldigt lärorikt.

En annan höjdpunkt var heldagen i Vasa. Vi besökte bland annat Novia, där vi fick vara med på lektioner och blev informerade om vad studier inom företagsamhet innebär i praktiken. Dagen innehöll också ett besök hos Fiskdisken. Vi åt lunch där och fick ta del av en intressant presentation då Isabella Asplund berättade om företaget.

Det sista som vi vill lyfta fram är kortkursen i fotografering hos Grafen i Närpes. Förutom att vi fick höra om företaget gav Jessica Lindgren oss många användbara tips om hur man kan använda ljus, kontraster och perspektiv när man fotograferar människor och föremål. Vi fick också fotografera i hennes studio.

Veckan innehöll också studiebesök hos följande företag:

  • Dynamo
  • Närpes sparbank
  • Caraway
  • Bertills & Jung
  • Botnia Bolt
  • Eleonora Bed & Breakfast.

I temaveckan Företagsamhet deltog: Natalia Koskimaa, Lejla Badnjevic, Elizabetta Gora, Tilda Krooks, Saara Hyvätti och Melvin Simons. 

Sammanfattat av Natalia Koskimaa och Elizabetta Gora