Namn: Johanna Stenbacka

Student från NG år: 2011

Studerar: Har en estenomexamen från Yrkeshögskolan Novia i Vasa men efter att ha jobbat några år i Stockholm bestämde jag mig för att börja studera igen. Nu läser jag en Bachelor och planerar sedan ta en Master i Media and Information vid University of Amsterdam.

johanna

Hur är studierna uppbyggda?

På yrkeshögskolan var studierna väldigt praktiska med hela dagar i skolans salong där vi hade praktiskt arbete och lektioner. Vi lärde oss sminka, klippa hår och allt som hör skönhetsbranschen till. Till detta gjorde vi även portfolios med projekt som sedan bedömdes. Dessa gjordes antingen i grupp eller enskilt. Slutliga inför examen var ett examensarbete som kombinerade forskning samt eget, kreativt arbete.

Universitetsstudierna är annorlunda. Vi har föreläsningar ett par timmar i veckan och resten av tiden är det självstudier. Då utbildningen går helt på engelska krävs det att man kan hänga med och vara praktiskt taget flytande själv för att man ska klara av studierna. Uppgifterna som inlämnas är oftast enskilda och i nästan varje ämne har vi någon form av tent som ska skrivas. Någon praktik har vi inte men man har möjligheten att åka på utbytesstudier om man så önskar.

Vad är det man studerar?

Vi fokuserar mycket på olika sorters media såsom film, TV och sociala medier och hur de är uppbyggda genom att titta dess historia och vad som har lett till att vi har den media som vi har idag. Vi analyserar även stora plattformar till exempel Facebook för att ta reda på hur och varför vi ser det vi ser i våra flöden. Vi får även se mycket på film då vi har tillgång till Eye Film Museum i Amsterdam där det visas både gamla filmer från början av seklet till nya moderna storsatsningar.

Vad har varit mest intressant hittills inom studierna?

Det är svårt att välja eftersom jag tycker hela utbildningen är väldigt intressant men om jag måste så skulle jag säga att se hur olika sociala plattformar är uppbyggda och hur allt fungerar ”bakom kulisserna” så att säga.

Vad kan man jobba med efter examen?

Då mediasektorn växer så det knakar i takt med teknologin finns det stora möjligheter till jobb inom branschen. Digital marketing och social media management är två linjer jag personligen vill rikta in mig på och gärna då kombinera detta med min tidigare examen.

Vilka ämnen fördjupade du dig i gymnasiet?

Jag läste lång matematik samt extra språk (både tyska och franska). Just språken är något jag haft väldigt stor nytta av både då jag jobbat men även nu när jag studerar utomlands. Det är alltid bra att kunna få sig förstådd på andra språk då man inte alltid kan anta att alla kan prata engelska med en.

Varför (och för vem) skulle du rekommendera din högskola/ditt universitet och din studiestad?

Jag skulle rekommendera Novias estenomlinje för den kreativa själen som vill skapa och jobba inom skönhetsbranschen men som också är beredd på att jobba hårt både under själva studierna men också efter examen. Vasa som studiestad är riktigt trevlig och jag stormtrivdes medan jag bodde där.

Vill man ha en utmaning och inte är rädd att kasta sig ut i det okända rekommenderar jag absolut att åka till ett annat land för studierna. Amsterdam är en underbart vacker stad och universitetet är riktigt bra. Man behöver inte lära sig holländska innan då alla pratar engelska men man behöver kunna prata och förstå engelska väl.

Övrigt som du vill lyfta fram kring temat gymnasiet-studier-yrkesliv?

Man behöver inte vara orolig om man inte hittar rätt utbildning direkt eller inte vet vad man vill bli ”när man blir stor”. Jag älskade min utbildning vid Novia och jag vill fortfarande jobba inom den branschen men efter att ha jobbat i några år kände jag att jag ville vidareutbilda mig. Jag blev intresserad av media och sociala medier ur ett yrkesmässigt perspektiv medan jag jobbade men eftersom jag saknade kompetensen kunde jag inte utvecklas såsom jag ville. Jag är därför glad att jag tog möjligheten och pluggade vidare.

amsterdam

Länkar

https://www.novia.fi/  (Yrkeshögskolan Novias hemsida)

https://www.novia.fi/utbildning/utbildningsutbud/skonhetsbranschen/ (Yrkeshögskolan Novia, estenomlinjen)

http://www.uva.nl/en/home (Universitetets hemsida)

http://www.uva.nl/en/programmes/bachelors/media-and-information/media-and-information.html?origin=0UW%2FNlzHRVCfgfmL3cdmVg  ( Universitetet, Media & Information)