Mitt namn är Julia Nummela och jag utexaminerades från Närpes gymnasium 2014. Samma höst påbörjade jag mina studier till hälsovårdare på Yrkeshögskolan Novia i Vasa, vilket är en fyra år lång utbildning och nu i maj 2018 kan jag stolt gå ut därifrån med min hälsovårdarexamen. Under de första fem terminerna studerar man tillsammans med barnmorskestuderandena samma kurser som sjukskötarna studerar, och är med jämna mellanrum ut på praktik enligt olika sjukskötarkontexter. De sista tre terminerna separeras man från barnmorskestuderandena och inleder hälsovårdarinriktningen och tillhörande praktiker.

26696267_10155868464071655_24250866_n

Studierna går till stor del ut på närstudier med föreläsningar i klass, med olika lärare beroende på vilken kurs det gäller.  Det är ganska vanligt att ha endast halva dagar i skolan, och även helt lediga dagar i skolveckorna förekommer periodvis. Kurserna är antingen teoretiska, praktiska eller både och. Man får också stå ut med mycket självstudier och själv ta ansvar över att saker och ting blir gjorda. Kurserna har olika examinationsformer beroende på vad som passar bäst, allt från vanliga tentor och grupparbeten till att man exempelvis skall filma in sig själv då man utför en kirurgisk handtvätt.

Sjuskötarstudierna innefattar ett brett område av kurser, och man går genom de flesta områdena av sjukvården åtminstone ytligt. Man lär sig allt från grundläggande saker såsom aseptik (renlighet och förhindrande av uppkomsten av mikroorganismer), det naturliga åldrandet, läkemedelsräkning och anatomi till mera avancerade saker såsom respiratorisk, kardiovaskulär, neurologisk och hematologisk ohälsa och hur man arbetar i en operationssal. Även några språkkurser i finska, engelska och svenska hör dit. Till hälsovårdarinriktningen hör yrkesspecifika kurser som vaccinationskunskap, ledarskap och administrering, och man går igenom alla aspekter av hälsovårdaryrket, d.v.s. mödra- och barnrådgivning, skolhälsovård, företagshälsovård och äldres hälsovård.

26803786_10155868464131655_515164591_n

Under de praktiska lektionerna övar man ofta på sin studiekamrat – här övas insättning av venkanyl.

Totalt under mina fyra läsår har jag varit ut på 11 praktiker, vilka alla varit mellan två och sex veckor långa. De platser där jag har utfört mina praktiker under studierna är Alvinahemmet i Övermark, ögon- och öronpolikliniken vid Vasa Centralsjukhus, akuten och vårdarmottagningen på Närpes HVC, neurologiska och hematologiska avdelningen samt neurologiska polikliniken vid Vasa centralsjukhus, psykosociala centret och hemsjukvården i Närpes, BB och förlossningsavdelningen på Åland, mödrarådgivningen i Närpes, barnrådgivningen i Kristinestad och ännu har jag framför mig skolhälsovård, företagshälsovård och en valbar praktik. Det finns också alltid möjlighet att göra sina praktiker utomlands. Att så stor del av studierna har spenderats ut på fältet har jag upplevt som mycket positivt, eftersom det är där man lär sig yrket allra bäst, och därför är det också praktikerna som har varit mest intressant under studierna. Tänk själv att exempelvis få stå bredvid ögonkirurgen och kika i ett mikroskop medan han utför ett linsbyte, eller få vara med vid förlossningen då ett liv kommer till världen!

Efter studierna till hälsovårdare får man både sjukskötarexamen samt hälsovårdarexamen, vilket är en av orsakerna till varför jag valde just hälsovårdaryrket. Genom att gå endast ett halvt år längre i skolan får man två utbildningar istället för en, och man breddar då samtidigt de framtida arbetsmöjligheterna. Som hälsovårdare är man kompetent att utöver att jobba som sjukskötare även jobba inom barn- eller mödrarådgivningen, skolhälsovården, företagshälsovården samt många andra ställen. Möjligheterna är oändliga!

I gymnasiet fördjupade jag mig i hälsokunskap och biologi, och jag läste delvis lång matematik och extra kurser i kemi. Så här i efterhand tänker jag att jag kunde ha läst mera psykologi, eftersom det alltid är bra att ha med sig då man jobbar med människor, samt finska, eftersom man alltid inom vården kommer i kontakt med finskspråkiga patienter och klienter.

Jag skulle rekommendera Vasa som studiestad för de flesta, eftersom det är en passligt stor stad där man har tillgång till det mesta. Det ordnas många evenemang för studerande och stämningen alla studerande emellan är bra och ger en känsla av gemenskap. Att avståndet inte är så långt till Närpes är också av fördel för den som gärna vill bo kvar i hemkommunen, då det går bra att pendla och eftersom många som gör det är det möjligt med samkörning. Hälsovårdaryrket skulle jag rekommendera åt dem som är intresserad av vårdyrket och kontakten till andra människor, men samtidigt gillar tanken att jobba självständigt och inte räds att ta egna beslut och ha ganska mycket ansvar.

resizedimage600399-Alere

I den nyrenoverade fastigheten Alere finns Novia och Vamks utbildningar inom social- och hälsovård.

Att jag nu på senaste tid blivit mera självständig i mina arbetsuppgifter, både på sommarjobb och på praktikerna, känns som ett ganska naturligt steg efter många år av studier. Jag har länge tänkt mig själv som ganska ”omogen” i min yrkesroll, men under den senaste tiden har jag sakta men säkert märkt att det börjat bli dags, och att jag nog har tillräckligt med kunskap för att klara av det steget! Jag tycker att gymnasiet ger en bra grund på så vis att man får en god allmänkunskap och har nytta av alla ämnen man har läst. Dessutom bidrar en bred utbildning som gymnasiet också till ett sunt bondförnuft – man blir mera objektiv och förstående och kan lättare sätta sig in i andra människors livssituationer, och man kan fatta vettiga beslut då man har mycket kunskap med sig i bagaget. Det gäller nog vilket yrkesområde man än väljer att fortsätta med. 😊

www.novia.fi

https://www.novia.fi/utbildning/utbildningsutbud/social-och-halsovard/halsovardare-yh-vasa/