Mitt namn är Laura Prinsén och jag studerar första året vid Närpes gymnasium. Det som skiljer mitt från andra studerandes schema är att jag går på hockeylinjen. Det innebär att jag tränar ishockey två morgnar i veckan, vilket motsvarar två kurser per termin.

Jag anser att det är jättebra att gå
på hockeylinjen eftersom man genom att träna på morgnarna både får in mera
träningar i veckan och har tid att göra annat på kvällarna. Dessutom piggar ett
ispass upp och det blir lättare att koncentrera sig resten av dagen.

Hockeylinjen 12.2.2019

Hockeylinjen leds av nio stycken
olika tränare som turas om att dra träningarna en vecka var. Detta gör att vi
får väldigt varierande träningar som skiljer sig lite från lagens träningar. Vi
får fokusera på olika saker och träningen blir därför mångsidig. Vissa veckor
har vi gym- eller andra fysträningar för att vi ska bli starkare. Varje träning
börjar med egen uppvärmning där var och en själv tar ansvar för att man får upp
värmen. Efter det har vi ett ispass på 50 minuter och sedan skyndar vi oss till
skolan.

Hockeylinjen består av upp till 20 deltagare, både flickor och pojkar, som masar sig till ishallen till klockan 7 två morgnar i veckan. Det är nog alltid någon som tar sovmorgon, men vi är ändå alltid tillräckligt för att få till en bra träning och således starta dagen på bästa möjliga vis- på isen.