Några av de studerande som går MO9 har läst dikter och gått ut i hösten för att gestalta dikterna i fotografier.

Trädet och skyn

Det går ett träd omkring i regnet,

skyndar förbi oss i det skvalande grå.

Det har ett ärende. Det hämtar liv ur regnet

som en koltrast i en fruktträdgård.

 

Då regnet upphör stannar trädet.

Det skymtar rakt, stilla i klara nätter

i väntan liksom vi på ögonblicket

då snöflingorna slår ut i rymden.

Tomas Tranströmer

Modde bild A

***

Trädet

Kanske var det skillnaden: han var ett träd.

Han ägde det största: han ägde tid att växa,

att vända sina blad mot solen, att vända dem

ner

skyddande gräset vid sina trofasta fötter.

Han ägde tid att kröka sin rot runt stenen

grubblande, sökande sin långsamma väg,

tid att hårdna, tid att bredda sin krona

medan fjärran somrar bidade i hans bark.

 

Hur skulle detta träd förstå en ört?

en ört vars snabba sommar förblev en enda?

Solveig von Schoultz
***

26 oktober

De som bodde i blommorna,

de är borta nu

Då var det roligt,

nu sover de som svingade sej

från grässtrå till grässtrå

Alla de som kvirrade och svischade

– de är tysta, som förlorade

och regnet  tjatar sitt blafs-blafs

Carina Karlsson


Från dikt till fotografi (8 okt. 2019 13_10)