Kreativ uppgift i visuellt berättande i studieavsnittet MO6-7 av Alma Rönnholm.