Modersmålsläraren studerar detta läsår! Inom ramarna för fortbildningen Gränsland har jag planerat och hållit en lektionssekvens med bild text, analys, tolkning och kreativt skrivande i fokus. Låt mig dela med mig av det som de studerande i MO3 och jag har jobbat med i en sekvens på fyra lektioner!

*****

MO3: I GRÄNSLANDET. Mellan bild och text, mellan ung och vuxen (lektion 1-2)

Läs:

Fågeln i mig flyger vart den vill (2017) av Sara Lundberg

”Vad gör man då det känns omöjligt att leva upp till allt som förväntas av en? Vad gör man då den enda människa som förstår en försvinner? Om man befinner sig någonstans i gränslandet mellan barn- och vuxenvarande och bär på en längtan efter något som man själv knappt kan sätta ord på.”

Eller:

Sommarregler (2013) av Shaun Tan

”Bryt aldrig mot reglerna. Framför allt om du inte begriper dem.”

(Citaten är tagna från böckernas omslagstexter.)

Granska boken utgående från dessa frågor:

  1.   Vad berättar (vad händer i) bilderna och vad berättar (vad händer i) texten?
  2.   Vems är rösten i texten? Vem är berättaren?
  3.   Genom vems ögon och ur vilket perspektiv framställs bilderna?
  4.   Vem talar text och bild till? Vänder sig boken till läsaren på något sätt?
  5.   Är boken, enligt dig, verklighetstrogen och realistisk eller fiktiv och fantasibaserad? Motivera!
  6.   Vilken bild får du av platsen i boken? Var utspelar sig handlingen och i hurdan miljö?
  7.   Finns det symboler i boken, d.v.s. något som symboliserar (står för) något annat?
  8.   Hur skildras relationer i boken, t.ex. relationer mellan ung och vuxen, mellan familjemedlemmar, mellan människa och djur?
  9.   Vilka normer, förväntningar och krav hittar du i boken? Hur förväntas olika personer vara och agera? Vad säger boken om regler?
  10.    Hur skulle du beskriva språket i boken? Ser du några mönster för hur författaren formulerar sig?

Sätt dig sedan tillsammans med någon som läst och granskat samma bok som du. Diskutera och jämför era slutsatser.

IMG_4906

Hasan och Jacob diskuterar Shaun Tans ”Sommarregler”.

*****

MO3: I GRÄNSLANDET. Mellan bild och text, mellan ung och vuxen (lektion 3-4)

Läs den bok som du inte läste förra lektionspasset. Sätt dig sedan tillsammans med någon som har läst den andra boken. Presentera din analys från senaste gång och lyssna medan ditt par presenterar sin analys. Diskutera och jämför också hur modaliteterna (text och bild) används och kombineras i de två böckerna.

 

Skapa själv! Välj en av följande:

Utgående från Sommarregler

1a) Formulera egna sommarregler med eller utan tillhörande bilder. Enligt vilka regler tänker eller borde du leva i sommar? Använd gärna bokens upplägg med alltid/aldrig.

1b) Gå till en av bilderna i boken. Skriv en kort novell utgående från bilden.

1c) Gå till en av bilderna i boken. Skriv en eller flera dikter utgående från bilden.

1d) Det förekommer flera hotfulla situationer i boken. Skriv en kolumn om hot och/eller faror? Hur ska vi förhålla oss till sådant som vi upplever som hotfullt/farligt?

1e) Reglerna i boken är stränga. Gör alltid det här eller gör aldrig det där. Är regler alltid bra att ha eller finns det regler som begränsar och/eller skadar oss? Finns det regler vi borde bryta mot? Skriv ett argumenterande tal om detta. Du kan om du vill utgå från någon av bilderna i boken.

IMG_4907

Utgående från Fågeln i mig flyger vart den vill

2a) Vart vill fågeln i dig flyga? Skriv om detta i dikt- eller novellform.

2b) Gå till en av bilderna i boken. Skriv en kort novell utgående från bilden.

2c) Gå till en av bilderna i boken. Skriv en eller flera dikter utgående från bilden.

2d) Berta får inte vara nära sin mamma, eftersom mammans sjukdom kan smitta. Skriv ett brev om längtan och närhet.

2e) Konsten blir Bertas andningshål. Till konsten flyr hon och i konsten känner hon sig fri. Vad är eller var finns ditt andningshål? Skriv en miljöbeskrivning där du skildrar ditt andningshål. Öppna dina sinnen (doft, känsel, hörsel, smak, syn)!

IMG_4908.JPG

Utgående från båda böckerna

3a) Fåglar förekommer i båda böcker. Har du noterat den svarta fågeln som finns på alla uppslag i Sommarregler? Har du sett att fågeln som Berta skapat av blålera finns på flera ställen i text och bild i Fågeln i mig flyger vart den vill? Vad kan en fågel symbolisera? Skriv en analys av fågeln som symbol i en av eller båda böckerna.

3b) Uppväxt och barndom skildras i båda böcker. Hur behandlar vuxenvärlden barn och unga? Skriv en text (valfri genre) om detta.

*****

Jag hoppas få tillåtelse att dela med mig av några texter som de studerande skapat, men återkommer till detta i ett senare inlägg. Jag vill här passa på att tacka Mia Nordström från biblioteket i Närpes. Utan hennes hjälp att skaffa exemplar av böckerna hade detta projekt inte varit möjligt. Tack också till alla studerande som helhjärtat gick i möte med text, bild och varandra!

Ia Enroth