Namn: Lilja Öhman

Student: 2015

Studerar: Tränarprogrammet inriktning idrottsmedicin, idrottsfysiologi och idrottspsykologi vid Umeå Universitet.

lilja

Examen: Medicine kandidatexamen med inriktning mot idrottsmedicin.

Allmänt om programmet: Tränarprogrammet på Umeå Universitet är en bred utbildning som ger kunskap i både medicin, fysiologi och psykologi i idrott. Kursernas innehåll är väldigt varierande där man under första året lär sig grunderna om kroppens funktion och idrottspsykologi. Senare under utbildningen lär man sig bland annat om nutrition, hur man lägger upp ett optimalt träningsprogram och hur man diagnostiserar och behandlar idrottsskador. En stor del av utbildningen innehåller praktiska moment som utförs på universitetets välutrustade idrottsmedicinska laboratorium. Intill Idrottsmedicinska enheten ligger en av Europas största träningsanläggningar och en friidrottsarena, perfekt miljö för träningsintresserade. Sista terminen av utbildningen innehåller en praktikperiod på valfri arbetsplats som jobbar med träning, själv valde jag Folkhälsan i Norrvalla.

Mest intressant hittills: Olika praktiska moment i idrottslabbet och att undersöka och diagnosticera skadade idrottare med hjälp av den teoretiska och praktiska kunskap vi lärt oss. De mest intressanta ämnena enligt mig är anatomi, idrottsskador och rehabilitering.

lilja 2

Idrottslaboratoriet på Umeå Universitet

 lilja 3

Utbildningen består av föreläsningar, grupparbeten, seminarier och praktiska moment.

lilja 4

Från teori till praktik. Här ett praktiskt moment där utandningsluften hos en idrottare analyseras.

När man är klar med utbildningen kan man jobba som expert inom träning för prestation och hälsa, som professionell tränare eller som kompetensperson inom träning vid idrottsförbund och idrottsföreningar. Andra alternativ är att jobba som träningsexpert inom någon hälsoorganisation, som egen företagare med profil mot träning för hälsa/prestation eller som utvecklare av tester och utrustning. Man kan även välja att studera vidare till magister i idrottsmedicin och därefter söka sig vidare mot forskarutbildning.

Ämnen jag fördjupade mig i på gymnasiet: hälsokunskap, biologi, psykologi, franska och gymnastik.

Andra ämnen jag insett jag borde ha läst: Kemi, för att lättare kunna förstå hur olika ämnen påverkar kroppen. Hade jag läst mer kemi hade jag nu varit behörig för att kunna studera vidare inom t.ex. doping i idrott.

Jag rekommenderar utbildningen till dig som är intresserad av idrott och träning. I Finland finns det inte så många alternativ att välja mellan om man vill studera idrott på universitet, därför valde jag Umeå och jag är väldigt nöjd med mitt val. Utbildningen är också väldigt bred med medicin, fysiologi och psykologi vilket är ganska unikt. Att ha en egen idrottarbakgrund kan vara en fördel i utbildningen men inget måste. Umeå Universitet är ett av Sveriges riksidrottsuniversitet vilket betyder en ypperlig möjlighet för elitidrottande studenter att lättare kunna kombinera studier och träning. Umeå är en riktig studentstad med brett utbud av diverse studentevenemang och underhållning, perfekt som avkoppling mellan pluggandet.

Guldvärt tips som jag önskar någon hade berättat åt mig då jag själv gick i gymnasiet är att om du ens tänker tanken att kanske börja studera i Sverige, ställ dig då i bostadskö så snabbt som möjligt. Systemet med bostadssökande fungerar nämligen lite annorlunda i vårt grannland.

lilja 5

Jag och min klass efter en match i myrfotboll på nollningen.

Länkar:

https://www.umu.se/utbildning/program/tranarprogrammet-inriktning-idrottsfysiologi-idrottsmedicin-och-idrottspsykologi/