Mitt namn är Jessica Dahlfors och jag utexaminerades från Närpes gymnasium våren 2018.

Idag studerar jag på Helsingfors universitets juridiska fakultet i Vasa för att bli jurist. Våra föreläsningar, förhör, grupparbeten och ibland också studieevenemang äger rum i skolans utrymmen i Ekgården. Utbildningen är enligt normal studietakt fem år. Själv studerar jag nu på mitt första år. Efter det tredje året borde jag vara rättsnotarie och efter det femte året juris magister. Studietakten bestämmer man givetvis själv och därför kan antalet år variera av olika orsaker. Vissa börjar vid slutet av studierna arbeta vid sidan om, medan andra deltar i utbyten med andra skolor runt om i världen.

Rättsnotarieexamen omfattar bland annat obligatoriska ämnesstudier och språkkurser. Exempel på ämnen jag har haft hittills är internationell rätt och förvaltningsrätt. Magisterexamen omfattar mer fördjupade och valbara studier och även en liten del arbetspraktik. Detta innebär att hela klassen läser i stora drag samma kurser de tre första åren för att sedan läsa mer om det som intresserar, de två sista åren. Det finns också möjlighet att gå kurser (om i princip vad som helst) på andra högskolor i Vasa. Vill man efter tre år i Vasa se något nytt, kan man välja att ta sin magisterexamen i Helsingfors.

Denna lilla skylt längs Storalånggatan i Vasa centrum avslöjar var vi håller hus.

Att jag skulle börja studera på Närpes gymnasium efter högstadiet var en självklarhet för mig, bland annat av den orsaken att man får mer betänketid inför val av yrkesinriktning. I gymnasiet läste jag fördjupade kurser i en brokig skara ämnen, eftersom jag tyckte det mesta verkade intressant, och för att jag inte ville utesluta något framtida yrke genom att t.ex. inte läsa matematik på lång nivå. Jag läste bland annat fördjupade kurser i fysik, samhällslära, geografi och tyska. Nu i efterhand kan jag ge som råd att inte endast tänka på vilka ämnen du borde läsa utan läs också det du tycker om! Jag rekommenderar också att ta vara på det breda kursutbudet som finns på gymnasiet. Allmänbildningen som man då får är ovärderlig i fortsatta studier. Speciellt för en jurist är en bred allmänbildning viktig för att lagar skall kunna tillämpas och tolkas på bästa sätt.

Studentens lyckliga dag.                        

Mina drömyrken har varit allt från arkitekt till bioanalytiker. Att jag slutligen valde juridiken känns idag helt rätt, eftersom att juridiken känns väldigt allmännyttig och förklarande. Juridiska arbetsuppgifter finns så gott som i alla branscher, eftersom att det mesta i vår omvärld utsätts för reglering. Med denna utbildning kan man jobba både internationellt och i Finland, man kan jobba både som anställd och egenföretagare, och både som affärsjurist och utrikesambassadör. Arbetsmöjligheterna är näst intill oändliga, och därför är antalet arbetslösa jurister bland de lägsta i förhållande till andra yrken.

På grund av det breda utbudet av arbeten, tror jag att det finns en plats för alla typer av personligheter inom juridiken. Alla behöver inte bli en hårdhudad advokat. Goda språkkunskaper och en motivation att ständigt lära sig mer kan däremot vara bra att ha.

Finlands lag – En juridikstuderandes bästa vän, medan ett lexikon är Närpesbons.

Finskan kan många från enspråkigt svensktalande familjer se som ett hinder för att bli jurist i Finland. Goda kunskaper i finska är ett måste om man vill jobba i Finland, men man har god tid på sig och goda möjligheter att lära sig språket under studietiden. Utbildningen är fullständigt tvåspråkig, vilket innebär att man har föreläsningar och kurslitteratur på finska lika ofta som på svenska. Dessutom är de flesta i min klass finskspråkiga. I vår skola finns alltså alla förutsättningar för att lära sig det andra inhemska språket.

Mina upplevelser på universitetet hittills har varit både givande och roliga. I utbildningen ingår en hel del självstudier som bland annat innebär att läsa böcker från pärm till pärm, medan föreläsningar och grupparbeten fungerar som ett bra stöd vid sidan om läsandet.

Motivation till läsandet finner man i det vardagliga livet då man märker att man faktiskt har nytta av det man lär sig.

Bidragande till upprätthållandet av studiemotivationen är också studieevenemang och andra event som ordnas av olika företag och förbund. Vår fakultets studentförening Justus ordnar ”sitzar” och årsfest. Under den årliga årsfestveckan får vi besök av juridikstuderande från Nordens alla länder, och vi blir i vår tur bjudna till deras skolor på årsfestveckor. I början av skolåret blev vi, av en advokatbyrå, bjudna på en kryssning i Helsingfors skärgård där det bjöds på god mat. Efteråt fick vi besöka deras kontor. Denna höst har vi också varit på många andra studiebesök runt om i Vasa och Helsingfors. Studiebesöken har varit väldigt givande, på så sätt att bilden på en jurists arbetsmöjligheter har breddats enormt. Jag ser absolut framemot fortsatta studier här i Vasa.

Det är fritt fram att ta kontakt med mig om detta väcker frågor, och hemsidorna som länkas nedan finns också till för att ge svar.

Information om juridiska fakulteten i Vasa finner ni på Helsingfors universitets hemsida.

Studentföreningen Justus hemsida. Här finner man bland annat information om preparandkursen, som man kan delta i inför urvalsprovet, som alla sökande till juridiska fakulteten skriver.