Namn: Frida Storgeust

Student från NG år: 2016

Studerar: Studerar första året till jurist, d.v.s. jag blir både rättsnotarie (lägre högskoleexamen) och sedan juris magister (högre högskoleexamen) om allt går som planerat, och detta borde ta kring 5 år. Utbildningen går vid Helsingfors Universitets enhet i Vasa, och är den ända inriktningen universitetet har här i Vasa. Vi håller till på Ekgårdens fjärde våning i Vasa centrum och har således ganska små utrymmen. Utbildningen är tvåspråkig, vi läser både på finska och svenska.

frida 1

Hur är studierna uppbyggda?

Studierna går till stor del ut på självstudier, så man ska vara beredd att sitta med näsan i boken ganska ofta! Vi har självklart också föreläsningar, men skoldagarna är oftast korta (2-3h), och vi har ofta också helt lediga dagar (ibland i längre perioder i streck) som förstås (egentligen 🙂 ) är menade för egen läsning.

I de flesta kurser har vi också inlämningsuppgifter, ofta som någon typ av grupparbeten men även enskilt. Praktik är inte aktuellt ännu för mig, men vi har senare bl.a. domstolspraktik då man får följa med olika rättegångar, samt s.k. ”100-timmars praktik” då vi under en period på ”100 timmar” praktiserar på valfri plats, och där får prova på en jurists arbete.

Vad är det man studerar?

Utbildningen skiljer sig från vissa andra på det vis att vi fokuserar mycket starkt på vårt eget ämne, d.v.s. vi studerar i princip bara juridik! Vi har en engelskakurs, en modersmålskurs (mycket inriktad på att tala inför publik och skriva juridiska texter) samt en finskakurs (som inriktar sig på juridisk finska). Dessa är de enda obligatoriska, men man kan även väja att läsa t.ex. extra finskakurser. Vi får även läsa valfria kurser på andra universitet, främst då i olika språk. I övrigt läser vi främst kurser uppdelade i juridiska delområden såsom: straffrätt, avtalsrätt och statsförfattningsrätt… Vi läser t.ex. inte alls någon matematik.

Vad har varit mest intressant hittills inom studierna?

Vi har haft många studiebesök till olika platser här i Vasa där jurister är verksamma, vilket verkligen har varit intressant. Vi åkte även i höstas på exkursion till några av Finlands största advokatbyråer i Helsingfors, och fick se hur juristens vardag ser ut där vilket även det var givande. Studierna i sig är förstås också intressanta, men mitt personliga favoritämne straffrätt kommer inte förrän senare under studierna. Man kommer mycket nära sina studiekamrater då vi är så pass liten klass/skola och att redan ha hittat många nya vänner är förstås riktigt roligt!

Vad kan man jobba med efter examen?

En av många orsaker till att jag valde denna utbildning är hur breda yrkesmöjligheterna är . Jurister är också en av de yrkesgrupper inom vilken det finns minst arbetslösa.

Som jurist kan man jobba med allt från bankjuridiska frågor, till domare, åklagare, VD för ett företag eller varför inte starta sin egen byrå. Möjligheterna är nästan oändliga. Något många för övrigt inte har koll på är att jurist och advokat inte är samma sak. Alla advokater är jurister, men det behöver nödvändigtvis inte vara tvärtom. För att få bli advokat krävs någon kortare tilläggskurs och ett ”advokatprov”.

Vilka ämnen fördjupade du dig i gymnasiet? Finns det andra ämnen du även borde ha läst mer av redan i gymnasiet?

Jag gick idrottslinjen i gymnasiet, och utöver detta läste jag lång matematik, extra samhällslära, psykologi, hälsokunskap och tyska. Samhällsläran var förstås viktig då juridikkursen där ger lite bas till det vi senare läser. De andra ämnena har jag nog också haft nytta av, men läser förstås som nämnt t.ex. ingen matematik på min utbildning. Vet också att många som söker till juridiska linjen också väljer att läsa extra historia, detta gjorde dock inte jag.

Inga övriga ämnen jag ångrar att jag inte läst, dock vill jag rekommendera alla att verkligen försöka satsa på att lära sig finska (och även andra språk). Trots att min utbildning är tvåspråkig är faktum det att läroböckerna och föreläsningarna oftast är på finska. Vi har även fått höra att arbetsgivare inom branschen verkligen sätter vikt på språkkunskaper (finska, engelska, tyska, franska…) då bl.a. affärsjurister ofta jobbar helt på engelska, och i övrigt har mycket samarbeten med andra länder.

Varför (och för vem) skulle du rekommendera din högskola/ditt universitet och din studiestad?

Den juridiska utbildningen (och HU) skulle jag rekommendera till de som har höga ambitioner, är beredda att satsa hårt och orkar sitta och läsa tjocka böcker många timmar i streck. Juridiken är intressant, så har man stort intresse orkar man nog! Vill man ha bra/säkra möjligheter att få jobb i framtiden, och en bred utbildning är juridiken också bra. Inom studierna har man stora möjligheter att få samarbeta med andra och jobba i grupp, men även självständigt om man så vill. Vi har så pass liten skola, att man får bra personlig kontakt med lärare och övriga studerande. Man blir inte bara en i mängden. I övrigt vet jag att många tror att denna utbildning är jättesvår att klara av, men vill påstå att kämpar man och lyckas komma in klarar man nog också själva studierna riktigt bra!

Även om studierna kan vara krävande och stressiga, fyller vi ut dem med sitzar och andra roliga evenemang. Både själva, inom studentföreningen Justus, men även tillsammans med andra universitet.

Vasa är bra på det vis att staden inte är jättestor, men inte heller jätteliten. Du får komma bort från det gamla, utan att behöva flytta jättelångt bort. Oftast är även ens gamla vänner nära, men man får även lära känna många nya! Studielivet är också roligt här, det finns många bra utbildningsmöjligheter, samt goda möjligheter till träning och andra aktiviteter.

frida 2

Övrigt du vill lyfta fram kring temat gymnasiet-studier-yrkesliv?

Kan berätta hur jag spenderade mitt mellanår som jag höll efter studenten. Lyckades via TE-byrån få en plats på Vasa förvaltningsdomstol för ”arbetsprövning”, d.v.s. jag fick jobb där i ett halvår. Detta är något jag starkt kan rekommendera om man inte är redo att börja studera direkt, eller inte slipper in till skolan man vill på sitt första försök. Du får både insikt i yrkeslivet i den bransch du är intresserad av, samt en fin erfarenhet på ditt CV. Detta system fungerar inte bara om du är juridikintresserad, utan även många andra branscher erbjuder platser. Det finns säkert något som passar alla så detta lönar sig verkligen!

I övrigt har alla arbetsgivare/-platser vi gjort studiebesök till verkligen lyft fram hur mycket man värderar språkkunskaper och arbetserfarenhet (av alla slag), så satsa på detta!

Länkar:

https://www.helsinki.fi/sv (universitetets hemsida)

https://www.helsinki.fi/sv/juridiska-fakulteten (universitetet, juridiska fakulteten)

https://justuswasa.fi/ (studentföreningens hemsida, här finns bl.a. info om prepkursen)

Justus ry/rf har även facebooksida och instagramkonto som uppdateras mera regelbundet.


Utbildningens lokaler i Vasa, här på Ekgårdens fjärde våning mitt i centrum håller vi till.