Vi7-gymnasierna erbjöd fyra vitt skilda temahelheter under vecka 17, och Kreativitet och innovation var en av dessa. Det var en temahelhet som blandade teknik och konst hejvilt och som mest höll till i bildkonstsalen i Academill i Vasa. Vi fick kunskaper om artificiell intelligens som den kreativa maskin som AI faktiskt är, men det var också en vecka som lät den egna, inneboende kreativiteten spira. Slutmålet med veckan var nämligen att skapa ett konstverk som skulle presenteras för yrkeshögskolan Novias konstlärare.

Uppgiften delades ut under tisdagens studiebesök till vackra Campus Allegro och Tobaksmagasinet i Jakobstad. Under resan, som var en av veckans höjdpunkter, bekantade vi oss med olika examensutställningar och tankade så mycket inspiration att det stod ut genom öronen på oss. Dessutom fick vi veta mer om hur AI används i musikproduktion och hur 3D-världar skapas för VR (virtual reality). Novias lärare tog verkligen emot oss med öppna armar.

Nästa inspirationsurladdning stod Nina Dahl-Tallgren för. Hon inledde vår onsdag med en livlig och engagerande föreläsning om kreativitet och sedan ruckades vi ur våra bekvämlighetszoner genom olika improvisationsövningar. Övningarna var roliga och passade hela gänget, som vid det här laget hade kommit varandra närmre – en fin grej med Vi7 är ju ändå samhörigheten.

Vi var många som såg fram emot en heldag med penslar och färgpennor i händerna, och under torsdagen fick all den inhämtade inspirationen äntligen leta sig ut på papper. Dagen fick oss att inse hur mycket vi faktiskt tycker om att måla, en fin insikt att ha med sig i bagaget.

Annat som hände under veckan var att:

  • Alf Rehn höll ett tal om innovation
  • Johan Westö föreläste om AI
  • vi diskuterade AI på olika sätt
  • vi skapade tidskapslar med våra funderingar, hopp och farhågor om AI
  • vi skrev texter om våra konstverk och den konstnärliga processen
  • vi presenterade konstverken för Novias lärare via Teams och fick feedback direkt
  • vi gjorde en webbsida för våra konstverk.

Kommer AI att ta över konstnärernas yrken i framtiden? Tja, det har vi kanske svaret på om 20 år när tidskapseln som knåpades ihop under veckan får öppnas. Tills dess kan ni bekanta er med alla fina konstverk som skapades genom att gå in på den här webbsidan:

 http://www.sites.google.com/view/vi7-kreativitetinnovation

I Kreativitet och inspiration deltog Klara Winter och Duyen Bui från Närpes gymnasium, samt sju andra studerande från Gymnasiet i Petalax, Vasa Övningsskolas gymnasium och Vörå samgymnasium. 

Sammanfattat av Miranda Eklund utgående från deltagarnas dagböcker