Mitt namn är Malin Mickelsson och jag utexaminerades från Närpes gymnasium 2016. Hösten därpå började jag studera till läkare vid Umeå Universitet.

Läkarprogrammet i Sverige innebär 5,5 års studier vid universitet. Efter examen gör man en s.k. allmäntjänstgöring i ca 2 år och sen ytterligare sin specialisttjänstgöring i ungefär 5 år, men man är förstås inte längre studerande i det fallet. Om man vill forska krävs ytterligare några år.

IMG_4329

Nu för tillfället så befinner jag mig på termin 4. Studierna kan se olika ut beroende på kurs men delas in i två primära delar; en preklinisk och en klinisk del. Preklin gör man de första 5 terminerna, vilket innebär ”klassiska” universitetsstudier med föreläsningar, inlämningsuppgifter och seminarium. Den kliniska delen innebär att man även är på sjukhuset under dagarna, samt har en del praktik runtom i Västerbotten.  Jag har alltså ännu bara erfarenhet från den prekliniska delen.

Vi läser oftast en enda kurs per termin och sedan har man en slutlig tentamen efter varje kurs d.v.s. en gång i halvåret. Vissa kurser har mest bestått av föreläsningar och egen inläsning. Andra kurser har även innehållit olika laborationer där man t.ex. fått odla bakterier och undersöka antikroppar i vårt blod. Under hela utbildningen har man också s.k. case, vilket innebär att man löser olika patientfall i inlärningssyfte d.v.s. problemlösning. Ganska sällan har man inlämningsuppgifter utan istället har man olika examinerande seminarium, presentationer eller gruppdiskussioner. Ganska sällan har vi helt lediga dagar för inläsning och ibland har vi hela dagar fulla med undervisning. Det vanligaste är att man är ledig några timmar på eftermiddagen för att läsa på egen hand. Ju längre i utbildningen man kommer desto mer praktiska saker stöter man på. Men redan från början får man följa läkare under en arbetsdag. Jag har även hunnit med en hel del mikroskopering, bakterieodlingar och dissektioner. Nu påbörjar jag nästa kurs som kallas sjukdomslära, vilket innebär bl.a. EKG-mätningar, obduktioner och en massa spännande inläsning.

IMG_0776

Undersökning som visar antibiotikaresistensspridningen (konjugation).

Studietempot är rätt snabbt om du frågar de flesta. Jag har redan läst tusentals sidor eftersom det finns extremt mycket kunskap man behöver ta in, men detta är också charmen med yrket eftersom du i princip aldrig blir klar och kan säga du kan ”allt”. Det finns ständigt nya saker man stöter på och det är fascinerade att se hur mycket man lär sig. Ibland kan det upplevas som stressigt, men när man älskar att lära sig mer och verkligen är intresserad av människan upplevs det aldrig som något problem. Enligt mig finns det inte en enda stund där jag önskar att jag höll på med något annat.

Bilaga4

Medicinska biblioteket finns i NUS för oss studenter. Bildkälla:  https://mediabank.umu.se/

Studierna är inte egentligen svåra, men de kan vara rätt tidskrävande. Precis som alla andra universitetsstudier har du själv ansvar för dina studier och det är ingen som tvingar dig att gå på föreläsningar, men tyvärr får man inte fortsätta om man inte klarar sin tentamen på de givna tillfällena.  Studierna blir helt enkelt vad du gör dem till.

Som läkare är arbetsmöjligheterna väldigt varierande. Det finns väldigt många olika specialiteter att välja mellan t.ex. neurokirurgi, barnmedicin eller allmänläkare. Förutom arbete på klinik så finns det möjlighet att disputera d.v.s. bli forskare samt att undervisa. Ett läkaryrke behöver alltså inte betyda att man ständigt jobbar med patienter. Alla hittar sin inriktning som de tycker bäst om, och det bästa är ju att man alltid kan byta inriktning om man skulle trötta eftersom yrket är så varierande. Yrket passar alla som har ett brinnande intresse för människan, är ambitiösa, stresståliga och har en vilja att hjälpa människor samt ett intresse för problemlösning.

Under gymnasietiden läste jag i princip alla kurser i biologi, kemi, fysik och långmatematik. Dessa har varit till väldigt stor nytta för mig under hela utbildningen hittills, framförallt biologin. Närpes gymnasium har flera olika lokala kurser inom det naturvetenskapliga området, vilket har gjort att jag redan innan läkarprogrammet hade bra förkunskaper i många ämnen. Senast denna vecka använde jag gammalt kursmaterial i biologi för att fräscha upp minnet inför en föreläsning. Jag gick t.ex. sjukdomskursen och labbkursen i biologi och dessa har varit extra värdefulla utöver de vanliga fördjupade kurserna. Ibland önskar jag att jag läst mer psykologi eftersom jag ändå ska jobba med människor, men eftersom de naturvetenskapliga ämnena redan tar upp så mycket plats var det inte möjligt, men för någon som tycker de har tid skulle jag rekommendera det. Jag hade också möjligheten att besöka Umeå universitet via gymnasiet, vilket var en otroligt bra möjlighet.

Umeå som studiestad är även väldigt bra. Det är en tillräckligt stor stad med allt du behöver inom räckhåll. Allt från Ikea och shoppingcenter till ett av norra Europas största motions- och friskvårdanläggningar intill universitetsområdet. Man får i alla fall en stor träningsmotivation på köpet! Förutom de goda shopping- och träningsmöjligheterna anordnas studentevenemang med jämna mellanrum och alla studentbarer ligger inom gångavstånd från campus. Umeå passar i princip för vem som helst. Även om det är en relativt stor stad så finns nämligen naturen väldigt nära.

flygbild2nus

Översiktsbild över Norrlands Universitetssjukhus (NUS) där man tillbringar största delen av sin utbildning. Bildkälla: https://www.ka.se/

I Umeå finns också många andra finlandssvenskar, så man känner sig sällan ensam. Det finns till och med en egen nation, Finlandssvenska nationen, som ordnar evenemang för oss finlandssvenskar. Gällande läkarprogrammet tyckte jag att Umeå är ett bra val, det är inte särskilt långt borta från hemorten, vi har ett mycket fint universitetssjukhus och staden i sig lockade mig mer än t.ex. Helsingfors eftersom den känns mindre och mer ”hemtrevlig”. Den svenska kulturen också väldigt välkomnande.

Läs mer om läkarprogrammet på: https://www.umu.se/utbildning/program/lakarprogrammet/

 

IMG_0586

På Iksu har man möjlighet att hyra en bana för att spela beachvolleyboll under hela året.

Mer om träningsanläggningen iksu: https://www.iksu.se/