Alla som kan flera språk än ett vet att det enda sättet att hålla ett språk levande är att använda det så ofta som möjligt. De som är tvåspråkiga använder sina språk i vardagen. Sedan tror jag inte att det är en generalisering om jag säger att alla på något sätt har kontakt med engelska dagligen. Däremot krävs det oftast medvetna val att komma i kontakt med språk som tyska och franska i vardagen.

Jag medger att inte ens jag som tyskalärare har så mycket att göra med språket som jag önskar och vet att jag borde. Jag följer några nyhetskanalers flöden, men utöver det blir det tyvärr alldeles för sällan att jag läser tidningar, böcker eller ser på serier eller filmer på tyska. Det kräver även för mig en större ansträngning att läsa eller lyssna på tyska jämfört med svenska och engelska. Litteratur och kultur är för mig en njutning, en avkoppling, och då väljer jag förstås gärna det som är enklare. Samtidigt måste jag också erkänna att jag kunde vara ännu bättre insatt i utbudet av tysk kultur.

Att hålla ett språk levande kräver lite ansträngning och att man får tillfällen då man kan använda språket även produktivt (skriva, tala), inte bara receptivt (läsa, lyssna). Vårt utbyte med Alexander-von-Humboldt-Gymnasium i Bremen har gjort mycket för min tyska, då jag fått prata intensivt två veckor i året. Den årliga träningen saknar jag nu då vi haft paus med utbytet. Därför har det glatt mig enormt att jag i höstas fick tips om att det bor en österrikisk tjej i Kaskö, som är där som volontärarbetare i ett EU-finansierat projekt.

Nu har jag för fjärde gången detta läsår haft nöjet att ha besök av Natascha Resch från Schwertberg som ligger strax österom Linz i Österrike. Att få ta in en representant för målspråket i sitt klassrum är guld värt! En som talar språket som sitt modersmål och kan presentera sitt hemland och sin kultur ur ett inifrånperspektiv ger verkligen ett mervärde till språkundervisningen.

I höstas besökte Natascha min abigrupp och berättade om Österrikes förbundsländer och vad de är kända för, om olika högtider under året och hur man firar, om hur skolssystemet fungerar, hur det tyska språket i Österrike skiljer sig från det som talas i Tyskland m.m. Samma presentation fick den grupp på tvåan som nyligen varit till Wien ta del av redan i januari, då vi började planera vår resa. (Ni kommer snart att få läsa mera om vår resa här på bloggen!)

Natascha berättade att hon funderar på att själv bli lärare och jag erbjöd henne möjligheten att undervisa i några grupper, vilket hon gärna ville. Nu i maj har det blivit två besök till. Natascha har besökt båda mina grupper i åk 8 och presenterat Österrike på engelska och haft ett pass om matord på tyska. I gymnasiet var det dags för tyskagruppen på åk 1 att ta del av hennes presentation på tyska och jobba med en text ur läromedlet under Nataschas ledning.

Nataschas besök har varit givande för mig och mina elever och studerande. Det är en sann lyx att få ta emot besök på det här viset i skolvardagen!

Vad kan du göra för att hålla dina språk mera levande?

Det kan krävas några medvetna val först, t.ex. att söka upp en radiokanal från målspråkslandet på nätet, göra filtrerade sökningar på Netflix för att hitta de där serierna och filmerna på målspråket som faktiskt finns där, välja att läsa nyheter i målspråklandets egen press i första hand, hitta ett band du gillar som sjunger på språket, följa en Youtuber som pratar om det du själv är intresserad av eller något annat. När du gjort de första medvetna valen finns låtarna där i din spellista och hemsidorna bokmärkta. Då är språken redan mera närvarande i din vardag.

Låt dina språk leva!

Jenny Lindberg

ämneslärare i tyska vid Närpes gymnasium och på Närpes högstadieskola