Mitt namn är Jenny Bergström och jag tog examen från Närpes gymnasium 2013. Jag hade ända sedan högstadiet varit intresserad av biologiska processer och under gymnasietiden växte sig intresset allt större. Kurserna i biologi på gymnasiet var välutformade och tog upp det mesta så att man fick en god översiktlig bild av biologi på alla nivåer, från små beståndsdelar som nukleotider till fullständiga organismer och vi fick dessutom många möjligheter till att laborera själva. Kursen som tog upp mikrober, DNA och genteknik fångade mitt intresse extra mycket och fick mig att vilja vidareutbilda mig inom biologin.

Jag fick nys om Life Science-programmet vid Umeå Universitet och valde att söka dit under mitt sista gymnasieår. Vid det här laget hade jag inget klart mål med mina studier annat än att jag visste att detta intresserade mig. Det ledde då till att jag flyttade hösten 2013 till Umeå i Sverige och började studera på universitetet. Ett beslut jag nog likt många andra både var nervös och entusiastisk inför.

Life Science är ett kandidatprogram uppbyggt på kemi och molekylärbiologi, där studierna går fullständigt på engelska och är därav ett program med studenter från väldigt många länder.

Studierna är uppbyggda på flera olika kurser, vanligen på 15 högskolepoäng, som du läser en och en. De flesta kurserna inom kemi och molekylärbiologi på Umeå Universitet består av en teoretisk och en laborativ del. I den teoretiska delen är tiden uppdelad på föreläsningar, grupparbeten eller självständiga arbeten, tenter och handledd tid för att lösa exempelproblem. Men precis som med många andra utbildningar på en akademisk nivå får du se till att sätta ner mycket tid på självstudier. Under den laborativa delen jobbar du i labb under cirka 3 veckors tid med antingen en eller flera studier/laborationer som är baserade på kursens innehåll. I labbet jobbar du oftast i par eller grupp och man får lära sig att samarbeta och se vikten av att kunna dokumentera bra. Detta är väldigt viktigt inom naturvetenskapliga studier och forskning eftersom du senare behöver kunna rapportera korrekt om studien skriftligen eller på någon form av seminarium med bakgrund till studien, metoder du använt dig av och resultat samt reflektioner över resultaten.

JB_Bild1

Tavelsjö AIKs 18 kilometer långa isbana på sjön Tavelsjö, ca. 30 kilometer utanför Umeå. Hit går gratis bussar från Umeå varje lördag mellan januari och mars. Perfekt för en tur på skridskorna, en promenad eller bara en picknick ute i fint vinterväder.

När det kommer till Umeå som stad är den något jag gärna rekommenderar. En tämligen liten, men mysig stad där de flesta kan hitta något som passar en att göra och med ett stort och öppet studentliv.I gymnasiet lade jag mest fokus på de naturvetenskapliga ämnena av vilka förstås biologin och kemin kom till stor nytta för de här studierna. Hade jag gått gymnasiet och vetat det jag vet idag hade jag också lagt ner mer tid på språkstudier, särskilt engelska, av den enkla orsaken att goda kunskaper i språk blev väldigt tydlig när jag väl började studera. En större vokabulär och behärskning av språket hade underlättat kommunikationen med såväl kurskamrater som lärarna och gjort det lättare att hänga med i undervisningen redan från start.

För de naturvetenskapliga/teknologiska utbildningarna finns NTK, naturvetar- och teknologkåren, som jobbar för att din utbildning ska vara av bra kvalité, du ska veta hur du själv kan påverka din utbildning och förstås för att du ska få ett roligare studentliv. Inom kårverksamheten finns det massvis av olika sätt du kan engagera dig på och på så vis kan du även få möjlighet till att träffa andra studenter utöver programmet.

Själv satt jag som studentrepresentant i mitt programs programråd tillsammans med professorerna ansvariga för utbildningarna och studievägledare. I programrådet diskuterades olika frågor som berörde programmet, t.ex. kursers upplägg och innehåll, och jag fick då föra min och mina kurskamraters åsikter, önskan och förslag på förändringar.  En annan kul erfarenhet från studietiden var att jag valde att ideellt engagera mig på NTK:s egna kårhus, Origo. Det här gjorde jag genom att gå med i barlaget Kelix där vi jobbade med matlagning och servering under EPP:er (efter plugg pub), nattklubbar och sittningar.

Så oavsett vem du är som person vill jag rekommendera att försöka hitta något sätt, utöver själva studierna, som du kan engagera dig i under studietiden. Det kan vara på vilken nivå som helst, sök som kårordförande, spela i studentorkester eller hitta en förening som ordnar brädspelskvällar. För mig berikade det verkligen tiden, gav mig vänner, kontakter och erfarenheter inför arbetslivet.

JB_Bild2

Vid mitt absoluta favoritställe i Umeå, Baggböleforsen. Här kan man ta sig ett dopp i den svala Umeälven eller sitta en sommarkväll och värma sig i solen på klipporna samtidigt som fiskarna hoppar omkring.

Mot slutet av 2015 var det dock dags för mig att börja söka efter ett examensarbete och jag kan i ärlighetens namn säga att jag stod ganska handfallen även vid det här laget. Jag visste inte ännu riktigt vad jag skulle göra för att ta mig vidare i studierna och för att senare kunna nå en karriär som jag skulle trivas i. Jag hade riktat in mina studier på molekylärbiologin och hade ändå läst breda kurser som skiljt sig åt en del områdesmässigt, men inte riktigt hittat något som jag hade blivit så passionerad över att jag hade velat fortsätta mina studier på just där och då.

Proteinernas formation och funktion var dock en av de sakerna som hade fångat mitt intresse mest och jag lyckades hitta en forskargrupp på universitetet där jag fick möjligheten att studera ett cytoskelett-liknande protein och dess funktioner i en bakterie. Det här var en väldigt krävande tid men också det som jag tyckte var det bästa och roligaste med utbildningen eftersom du fick sätta dina kunskaper på prov, se att man faktiskt kunde, samtidigt som du jobbade mer självständigt och praktiskt.

JB_Bild3

Förberedelse inför en muntlig presentation om multipelt myelom, även kallat benmärgscancer, i immunologikursen.

Jag tog en kandidatexamen i molekylärbiologi 2016 och fick den sommaren ett semestervikariat på kvalitetslaboratoriet vid Norrmejerier i Umeå. Jag hade under studietiden alltid varit så fokuserad på att det var något som berörde medicin eller forskning inom medicin som gällde om man ville ta sig vidare inom molekylärbiologi och aldrig ens tänkt tanken på att livsmedelsindustrin också behöver både kemister och mikrobiologer.

Kost hade dock länge varit något som jag gillat att fundera på och läsa om, så väl på plats blev jag så pass positivt överraskad och intresserad av branschen att jag valde att söka en tillsvidare tjänst på samma ställe. Den tjänsten blev min och jag jobbar nu som laboratorieanalytiker med kemiska, mikrobiologiska samt sensoriska analyser av både råvaran och de färdiga produkterna som t.ex. mjölk, yoghurt, ost, smör och vasslepulver. Utöver det jobbar jag också mycket med kontroller och provtagning i själva tillverkningsprocesserna och produktionsmiljöerna. För att sedan utvärdera resultaten och förmedla informationen till produktion och på så vis tillsammans med kollegorna på mejeriets alla avdelningar sträva efter en ökad kvalité och godare produkter.

Som mikrobiolog med livsmedelsstudier och/eller erfarenheter av den här industrin är det en vanlig utvecklingsväg att senare gå in i roller som produktutvecklare eller projektledare eller att jobba som specialist med frågor som gäller mikrobiologi och kvalitetssäkring. Vi får se vad tiden för med sig.

Så i kort mening löste det sig väldigt bra för mig när jag väl vågade tänka lite utanför boxen och hittade ett sätt att kombinera mitt intresse för molekylärbiologi och kosthållning med yrkesliv.

Mitt övervägande tips inför studieval blir dock att om man har minsta lilla fundering med vad man ska studera är det en bra idé att försöka kontakta t.ex. gymnasiets alumner som studerar eller studerat något som intresserar, så att man kan få sig en bättre bild av utbildningarna och vilka vägar man kan gå efter den eftersom det inte alltid är så självklart.

Finns det några frågor om utbildningen, Umeå eller annat jag skulle kunna tänkas ha svar på finns jag att kontakta på både Facebook och LinkedIn.

Länkar:
Här hittar du mer specifik information om programmet Life Science och de rekommenderade kurserna. Samt en kort intervju med mig om mina studier och jobbet efter det:

https://www.umu.se/utbildning/program/kandidatprogrammet-i-life-science/

Naturvetar- och teknologkåren, NTK:s hemsida:

http://www.ntk.umu.se

Här hittar du information om Norrmejerier med bland annat vår forskning och produktutveckling, men även information om våra produkter t.ex. de som finns i Finland – Västerbottensost® och Gainomax®:

https://www.norrmejerier.se