Sjung om studentens lyckliga dar sjöngs det året 2011, då jag som många andra
tog studentexamen från Närpes gymnasium. Nu är jag inne på mitt adertonde skolår
sedan jag satte mig för första gången vid skolbänken och studietiden börjar närma
sig sitt slut. Detta efter att jag snart har avlagt min andra högskoleexamen.
Mitt namn är Roberth Sjöström och här är min berättelse om mina studier i Finlands
soligaste stad Vasa.

Efter studentexamen från Närpes gymnasium visste jag inte
vart jag skulle söka och tänkte att jag först åker till militären förrän jag
söker in till någon skola. När vi blev hemförlovade från militären skickade jag
in en ansökan till yrkeshögskolan Novia till maskin- och produktionsingenjör.
Dagen D för inträdesprovet till yrkeshögskolan Novia, råkade jag ut för en
bilolycka. Därmed missade jag inträdesprovet detta år och det blev ett mellanår
för mig. Året blev 2013, jag sökte in igen till yrkeshögskolan Novia. Denna
gång gick allt väl, även provet och därmed väntade studier till hösten.

Yrkeshögskolan
Novia – Maskin- och produktionsingenjör

Utbildningen maskin- och produktionsteknik vid Novia är en
utbildning på 4 år vilket motsvarar 240 studiepoäng. Första året är uppdelat
beroende på om man har studentexamen eller yrkesexamen som bakgrund. Detta för
att underlätta undervisningen i olika ämnen, beroende på kunskap hos den
enskilda eleven. Första året har de med studentexamen möjlighet att ha praktik
vid yrkesskolan i gamla Vasa. Under praktiken lär man sig att svetsa, svarva
och jobba med metallarbete, eftersom detta är lärorikt då man behöver
förståelse för det i utbildningen.

Under de övriga åren ska den studerande praktisera vid ett
företag som kan relateras till utbildningen, detta ska ske under
sommarmånaderna. Kan säga att fastän det känns tryggt att vara på samma företag
under hela studietiden så borde man utforska flera företag, för att se vilket
arbete eller företag man trivs i, eftersom detta kan bli svårare efter examen.

Andra året väljer man huvudämnet, bland dessa finns drift-
och energiteknik, maskinkonstruktion och bil- och transportteknik. Jag själv
valde drift- och energiteknik, denna inriktning betonar drifts- och
underhållsteknik, drift av diesel- och biokraftverk, effektiv användning av
nuvarande energiformer och utveckling av förnybara energiformer.

Maskinkonstruktion betonar maskintekniska beräknings- och
konstruktionsmetoder. Studerande lär sig lösa tekniska problem, tillämpa nya
tekniker, behärska datorstödd konstruktion och beräkning  med CAD-program i 2D och 3D.

Bil- och transportteknik fokuserar på bil- och fordonsteknik
samt logistik och transport. Studerande erhåller en god teoretisk insikt i
fordons- och transporttekniska lösningar. I studierna ingår en gedigen
praktikdel där de praktiserar vid ett företag inom bilindustrin, denna
praktikdel berör inte sommarpraktiken som tillkommer.

Maskin- och produktionslinjen är en mångsidig utbildning med
stort fokus på fysik och matematik. Framtida yrke efter denna utbildning är
väldigt bred, dörren står öppen till nästan alla industrier, men bil- och
transportteknik är mer specifik och inriktar sig inom bilindustrin.

Schemat under studierna vid Novia är samma från vecka till
vecka om inget annat förekommer så det är lätt att vid de senare årskurserna ha
deltidsarbete vid sidan om studierna.

Studielivet handlar inte bara om studier utan även om olika
studieevenemang för att koppla av från de ibland hektiska skoldagarna. Under
mitt andra år vid Novia sökte jag in till studentföreningen Filicia r.f. som är
en förening för de som studerar vid ”tekniska” och ordnar olika studieevenemang.
Detta är något jag uppmuntrar alla att gör var ni än börjar studera, att gå med
i en studentförening.

Studentföreningen har åtminstone för mig gett otroligt många
minnen under de åren jag var med, från olika galna evenemang, men även stor
erfarenhet av att arbeta tillsammans i grupp där det ibland kan finnas många
olika viljor. Många företag uppskattar även när de ser att man medverkat i en
studentförening under studietiden, för detta visar ett stort engagemang av den
studerande.

Under det fjärde och sista året vid utbildningen ska man
göra ett examensarbete, detta görs som ett beställningsarbete av företag och kan
ibland göras vid Novia som ett examensprojekt för skolan. Detta är upp till var
och en att själv hitta och ta kontakt med företag.

Det var under det sista året vid Novia som jag fick höra om
energiteknik av kamrater som börjat på diplomingenjörsstudierna vid Åbo akademi
i Vasa. Jag blev så intresserad att jag på våren sökte in till utbildningen.
Det är inget inträdesprov och baseras endast på att man har högskoleutbildning
från förrut och betyget därifrån.

Den 25 maj 2017 får jag ingenjörsexamen i maskin- och
produktionsteknik i drift- och energiteknik vid Novia. En månad senare får jag
beskedet att till hösten kan diplomingenjörs studier inom energiteknik vid Åbo
akademi i Vasa påbörjas.

Technobotnia, tvärs över vägen från Novias huvudbyggnad. Denna byggnad befinner sig en maskin ingenjör största delen av studierna.

Åbo akademi
– Diplomingenjör i energiteknik

Utbildningen energiteknik är heltidsstudier i 2 år som
motsvarar 120 studiepoäng. Utbildningen är väldigt ny och har endast funnits 6
år i Vasa, så upplägget av studierna kan variera mellan åren. Under det första
året kan man välja biämne eller en studiemodul, biämnena är utvalda kurser som
motsvarar 25 studiepoäng från en specifik utbildning. De biämnena man kan välja
är maskin- och produktionsteknik, automationsteknik, elkraftsteknik eller energijuridik.
Biämnena utförs vid yrkeshögskolan Novia, förutom juridik som görs vid Helsingfors
universitet i Vasa. Om man tidigare studerat något av biämnena som
heltidstudier tidigare kan man inte välja dem igen som biämne. Studiemodulerna
består av aktuella kurser inom energisektorn som ställts av företag i Vasa,
t.ex. LNG processer.

Jag själv valde automationsteknik som mitt biämne första
året, biämensstudierna inom
automationsteknik fokuserar på industriell automation och reglering, elektronik
samt data- och kommunikationsteknik. Huvudämnet energiteknik behandlar energi i
olika former samt hur man kan ha hållbar energiutveckling för miljön inom
system och processutveckling.

Skolschemat är
likadant som vid yrkeshögskolan Novia, med 4 perioder under en skoltermin och
under en period hålls läsordningen likadan. Biämnes kurserna görs på den
högskola i Vasa där biämnet finns och följer deras läsordning. Lektioner i huvudämnet
energiteknik görs via videokonferens till Åbo akademi i Åbo där alla lärare
finns och håller sina kurser. Lektionerna från Åbo akademi i Åbo bandas in och
kan ses i efterhand, vilket gör det möjligt att arbeta vid sidan av studierna.

Studier i energiteknik ger en goda förutsättningar för
expert- och chefsjobb inom energisektorn men även inom andra områden, såsom
processindustrin och andra industribranscher. En karriär i universitetsvärlden
är också möjlig efter examen.

Huvudingången till Åbo akademi i Vasa från Strandgatan

Blickar man tillbaka igen till gymnasietiden 2009–2011 och
funderar på vad som skulle ha skapat en bra grund för de båda
högskoleutbildningarna vore det nog fysik och lång matematik, kanske även en
del kemi. Därtill är det nog finska man borde satsat mera på, detta för att man
i yrkeslivet och under och efter studierna har indirekt och direkt kontakt med
finskan, för att nämna några kan detta vara kollegor eller underleverantörer
vid ett företag. Själv valde jag under gymnasietiden att fördjupa mig i biologi
och geografi, eftersom jag tyckte allt annat var ointressant i skolan. Drömmen
om en utbildning till marinbiolog eller geolog fanns en tid i gymnasiet, men
den drömmen tror jag försvann sen i militären eller någonstans där på vägen.

Året är nu 2019 och de sista kurserna i energiteknik börjar
närma sig ett slut, examensarbetet är fortfarande kvar vid skolterminens slut
och förhoppningsvis kan det påbörjas under sommarmånaderna för att sedan få
examen till hösten detta år.

Varför jag anser att du skall söka in till studiestaden Vasa
och någon av dessa utbildningar är för att det är en perfekt studiestad. Den är
lagom till sin storlek vilket gör att det är lätt att lära känna många
människor från olika universitet och högskolor under studietiden. I andra
studiestäder blir det inte samma sammanhållning som det finns i Vasa mellan
studeranden (anser åtminstone jag). Till de som är intresserade av föreningsliv
så finns det en förening för alla vare sig om du vill sjunga, spexa eller ordna
studieevenemang. Självaste utbildningarna skulle jag rekommendera om du är
intresserade av teknik, problemlösning och att arbeta tillsammans med andra.

Känner du att du är intresserad av någon av utbildningarna
och att det fortfarande finns frågor är det bara att ta kontakt med mig via
sociala medier eller på gatan i Närpes eller Vasa. Länkar även till studentföreningen Filicia r.fs hemsida,
eftersom de kommer att ordna en preppkurs nu i vår inför urvalsprovet till
yrkeshögskolan Novias utbildningar. Denna preppkurs går genom de delar som
kommer till urvalsprovet och fräschar upp minnet lite ifall något har fallit i
glömska.

I mitt avslutande stycke tänkte jag nämna att vart än du
söker tycker jag det är viktigaste är att du trivs med utbildningen som du
börjar med och att du vågar under studietiden utmana dig själv med att gå med i
olika föreningar, för detta kan jag lova att du inte kommer att ångra en
sekund.