Gränsland är namnet på den fortbildning som jag deltar i detta och inkommande läsår. Det handlar om läs- och skrivprocesser i samtiden, om de utmaningar och möjligheter som digitaliseringen bjuder på, och om hur jag som modersmålslärare kan stöda, inspirera och sporra mina studerande när det gäller konsten att läsa och skriva.

LRM_EXPORT_20180914_163317-450x225

Foto: Åbo Akademi, Gränsland: MOOC – Massive Open Online Course

Här finns mer information om fortbildningen för den intresserade: Gränsland

Arbetet som modersmålslärare kräver både tid och engagemang också utan extra projekt. Visst har det stundvis varit svårt att klämma in filmade föreläsningar, fysiska träffar, skrivuppgifter och planering av kurssekvenser inom ramarna för Gränsland, men redan nu, ungefär halvvägs in i fortbildningen, kan jag konstatera att det ger och lär mig mycket. Det är nyttigt att som lärare bli studerande och att påminnas om hur krävande det kan vara att ta in, bearbeta och behärska ny kunskap. Jag har kunnat konstatera att det är lärorikt att själv skriva när jag jobbar med att undervisa andra i skrivandets processer. Som studerande lärare inom detta projekt får jag också samarbeta med andra i samma sits. Vi lär oss tillsammans!

Just nu planerar jag en lektionssekvens där jag får praktisera en del av det som jag lär mig om i Gränsland. Ettorna som ska gå MO3 den sista perioden får äran att agera försökskaniner. Vi ska jobba med både läsning och skrivande och jag har valt att utgå ifrån Shaun Tans Sommarregler och Sara Lundbergs Fågeln i mig flyger vart den vill.

56480292_10157887127578797_8142940895780536320_n.jpg

Vi kommer att läsa dessa böcker, både bild och text. Vi kommer att analysera, tolka och diskutera böckerna. Vi kommer också att bjuda in kreativiteten och själva skapa. Nu i planeringsskedet är det hela väldigt spretigt och jag har inte helt lyckats forma sekvensen som jag vill, men jag är på god väg i alla fall. Vi som går fortbildningen har ombetts synliggöra vår egen process med dessa lektionssekvenser och jag har valt att använda skolans blogg som forum för detta. Välkomna att följa denna modersmålslärare på skolbänken!

Ia Enroth