Mitt namn är Maria Hannus och jag blev student från Närpes gymnasium 2013. Jag studerar samhällsvetenskap vid Åbo Akademi i Åbo och planerar att bli färdig politices magister under våren 2019.

maria

Hur är studierna uppbyggda? Vid samhällsvetenskaper läser man under det första studieåret en kurs från varje huvudämne och på vårterminen väljer man sedan huvudämne. Huvudämnena är följande: folkrätt, informationsvetenskap, nationalekonomi, offentligt förvaltning, offentligt rätt, privaträtt, sociologi och statskunskap. Politices kandidat beräknas ta 3 år och politices magister 2 år så studierna är 5 år totalt.

Studierna kan vara väldigt varierande. På sociologin har vi många läskurser, men också mer traditionella kurser med föreläsning 1–2 gånger i veckan. En del kurser avslutas med en tent eller en längre uppsats. Andra kurser har istället uppgifter eller grupparbeten som görs under kursens gång. I samarbete med Öppna Universitetet finns också nätkurser och s.k. veckoslutskurser. Överlag handlar det mycket om självstudier, dvs att man läser, tar reda på information och skriver/gör uppgifter på egen hand. Vissa perioder kan det hända att man enbart har föreläsningar 2-3h i veckan, men det betyder att man inte är ledig, utan man måste då studera på egen hand och göra arbeten i grupp.

Vid samhällsvetenskaper är det inte obligatorisk att göra praktik, men om man vill kan man ändå avlägga praktikperioder och få studiepoäng för praktiken.

Vad är det man studerar? Jag studerar sociologi och läser nu kurser på magisternivå. Jag beräknar ha 1–1.5 år kvar av mina studier tills jag kan titulera mig som politices magister. I kandidatstudierna hade jag tyska språket och litteraturen och psykologi som biämnen. Lite ovanlig kombination kanske, men för att göra en lång historia kort så började jag 2013 studera tyska språket och litteraturen vid ÅA, men bytte sedan huvudämne till samhällsvetenskap 2016.

Den samhällsvetenskapliga utbildningen är väldigt allmänbildande oavsett vilket huvudämne man väljer. Det går också bra att välja biämnen och valfria kurser fritt från andra fakulteteter. Som biämne i magistern har jag arbetsplatspsykologi och läser valfria kurser i organisation och ledning och privaträtt. Exempel på kurser jag har gått under mina studier är arbetsrätt, konflikthantering och organisationssociologi.

maria 2

ASA-huset – det gula huset upp på backen, det är där jag har de flesta av mina föreläsningar (Foto: SLS Sara Rönnqvist)

Vad har varit mest intressant hittills inom studierna? Jag har alltid tyckt om att lära mig, så jag tycker överlag att de flesta kurser har varit intressanta. Jag tycker också om den akademiska friheten (under ansvar) att själv ganska långt kunna välja hur man lägger upp sina studier och vilka kurser man går. Alla människor som jag träffat under studietiden är dock något av det bästa med studierna.

Ett äventyr har jag ännu framför mig, som jag hoppas och tror blir något av det intressantaste. Jag åker nämligen iväg på utbytesstudier till Österrike om några veckor för att studera sociologi och personalledning vid Karl Franzens Universität i Graz.

maria 3

Arken i Åbo. Där håller många humanistiska ämnen till och också psykologin och språkcentret. (Foto: Kårkaféerna)

Vad kan man jobba med efter examen?

De som har studerat sociologi kan tänkas vara lite osynliga på arbetsmarknaden eftersom det är få som vet vad en som studerar sociologi gör. Även jag själv funderar på det ibland. Men faktum är att sociologer finns lite här och var. Var det finns människor – där finns det sociologer 😉 Exempel på vad en sociolog kan arbeta med är analyser och utredningar, forskning, journalistik, konsultering, planering, marknadsföring och kriminalvård.  Sociologer arbetar t.ex. som politiker, studierådgivare och personalchefer.

För de som studerar samhällsvetenskaper beror framtida arbetsmöjligheter mycket på vilka biämnen och kurser man studerar. Jag intresserar mig för personalfrågor och har därför riktat in mig på psykologi, juridik och organisation och ledning utöver sociologi. Andra intresserar sig för journalistik och kombinerar t.ex. statskunskap, sociologi och masskommunikation. Medan en del intresserar sig för internationella konflikter och studerar utöver sociologi folkrätt, interkulturell kommunikation och främmande språk. Hur dina studier ser ut kan alltså till stor del bero på dina egna intressen.

maria 4

Campusområdet från andra sidan ån

Vilka ämnen fördjupade du dig i i gymnasiet? I gymnasiet inriktade jag mig på psykologi, samhällslära, lång matematik, tyska och franska. Intresset för dessa ämnen finns ännu kvar och man ser spår av främst psykologi och samhällslära i sociologin. Jag har också fortsatt språkstudier vid Åbo Akademi och gått kurser i franska, tyska, italienska och till och med latin.

Finns det andra ämnen du även borde ha läst mer av redan i gymnasiet? Historia skulle varit bra att kunna lite mer om, som jag ångrar att jag inte läste mer av i gymnasiet.  Samhällsläran skulle jag också kunnat lägga ner mer tid på. Men jag skulle inte säga att man behöver ha läst några vissa ämnen i gymnasiet för att kunna studera samhällsvetenskap. Dock får man extra poäng i antagningen om man har skrivit studentexamen i matematik, historia eller samhällslära.

Något som underlättar studier i samhällsvetenskap är allmänbildning, intresse för människor och samhälle samt att man tycker om att läsa och skriva eftersom självstudierna ofta går ut på att läsa facklitteratur och skriva uppsatser. Annat som kan vara bra att ha men som utvecklas mycket under studietiden är kritiskt tänkande, förmågan att analysera och kreativitet.

 Varför (och för vem) skulle du rekommendera din högskola/ditt universitet och din studiestad?

Jag trivs jättebra i Åbo och vid Åbo Akademi och rekommenderar det för alla som vill komma bort från Österbotten och uppleva något nytt, men som ändå vill studera i en stad som inte är alltför långt bort hemifrån och där man klarar sig rätt långt på svenska (om man inte rör sig alltför långt borta från akademikvarteren 😉 ). I Åbo finns allt vad man behöver som studerande, det är trots allt en studiestad. Här finns många studielägenheter, studerandeföreningar, studieevenemang, andra studeranden, bibliotek, barer, shopping, restauranger & caféer, utmärkta motionsmöjligheter och närheten till skärgården och naturen. Skulle man av någon orsak bli trött på Åbo finns Helsingfors och Tammerfors två timmar bort och Närpes tre timmar bort.

Jag rekommenderar Åbo Akademi eftersom det är ett relativt litet universitet med en familjär känsla. Universitet är tvärvetenskapligt och därav har man många möjligheter att krydda sina studier med intressanta kurser. Att det är litet och tvärvetenskapligt gör också att man lär känna människor från olika fakulteter, eftersom man lätt stöter på varandra på fester och campusområdet. Dessutom är steget att fråga hjälp av såväl personal som andra studerande litet. Det blir snabbt en ”alla känner alla” stämning även i Åbo.

maria 5

Maria i Samppalinnaparken. Parken ligger inte långt från Vårdbergsparken som är bekant för många studerande. Där hålls bl.a. picknickar, gulisintagningar och är förstås the place to be på valborgsmässoaftan.

 

Övrigt som du vill lyfta fram kring temat gymnasiet-studier-yrkesliv?

Min väg till samhällsvetenskaper har inte varit spikrak och att jag skulle studera sociologi fanns inte på kartan förrän några år sedan. Så jag vill säga åt er alla som funderar över framtiden och vad ni ska göra eller vad ni vill studera; ta ett steg i taget och se vart de leder. Och om du bestämmer dig för att studera vidare – ta vara på studietiden! Det är nu du har alla möjligheter; pröva på intressanta kurser, börja med någon ny hobby och utöka ditt sociala nätverk. Under studietiden kommer du att träffa många nya människor och uppleva många nya saker – njut!

maria 6

Aura å i sommarskrud

 

Länkar

Åbo Akademis hemsida: http://www.abo.fi/

Mer om studierna vid samhällsvetenskaper och ekonomi: http://www.abo.fi/fakultet/sv/fse

Lite om studielivet:

Statsvetenskapliga Klubben vid Åbo Akademi r.f: http://sfklubben.com/

Österbottniska Nationen vid Åbo Akademi r.f: http://www.osterbottniskanationen.fi/

Annat:

Ankdammen i Åbo: http://www.ankdammeniabo.fi/